Ομότιμοι και Διατελέσαντες Καθηγητές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ
Αθανάσιος Αργύρης
Ομότιμος Καθηγητής

Ο κ. Αργύρης σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών των Αθηνών από όπου το 1966 απέκτησε το πτυχίο οικονομικών και εμπορικών επιστημών. Στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Σχολή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Frei Universitat Berlin) και το Φεβρουάριο του 1975 απέκτησε το διδακτορικό δίπλωμα (Dr. rer. pol) με «άριστα» (Magna Cum Laude). Τον Ιούνιο του 1978 αναγορεύτηκε υφηγητής Πολιτικής Οικονομίας της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το Μάιο του 1976 έως την αποχώρησή του από την υπηρεσία αφοσιώθηκε στο εκπαιδευτικό έργο του Τμήματος, αρχικά ως βοηθός και επιμελητής, κατόπιν ως εντεταλμένος υφηγητής και από τον Ιούλιο του 1982 ως καθηγητής. Υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του διοικητικά ανεξάρτητου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, που προέκυψε από την εφαρμογή ενός νέου, ριζικά αναμορφωμένου και πρωτοποριακού για την εποχή του προγράμματος σπουδών με πολλά νέα μαθήματα, που σήμερα αποτελούν καθιερωμένα αντικείμενα διδασκαλίας και έρευνας στην Οικονομική και Διοικητική Επιστήμη.

Στην 25χρονη θητεία του ως καθηγητής ο κ. Αργύρης επωμίσθηκε μεγάλο μέρος από το διδακτικό έργο του Τομέα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, του οποίου υπήρξε διευθυντής επί σειρά ετών. Με συνεχή παρουσία στις παραδόσεις των μαθημάτων, είχε άριστη συνεργασία με τους φοιτητές και υπήρξε υπόδειγμα πανεπιστημιακού δασκάλου. Παράλληλα με τη διδασκαλία παρήγαγε αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο το οποίο περιλαμβάνει άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και σε Πρακτικά συνεδρίων, συγγράμματα και μονογραφίες. Επίσης, έχει επιβλέψει αρκετές διδακτορικές διατριβές.

Ο κ Αργύρης προσέφερε επίσης σημαντικό έργο και σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου και επαγγελματικού τομέα, χωρίς αυτό να αποβεί σε βάρος της άσκησης των καθηκόντων του στο Τμήμα. Διετέλεσε Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Προγραμματισμού και Ερευνών, μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής κινήτρων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, μέλος της Επιτροπής για την Αναμόρφωση της Άμεσης Φορολογίας, καθώς και Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Την περίοδο 1980-81 υπήρξε υπότροφος του Ιδρυματος Αlexander von Humboldt της Γερμανίας.

[email protected]
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Ομότιμος Καθηγητής
Γραφείο:
--
E-mail:
Eνημέρωση στο e-mail σου