Μέλη ΔΕΠ
Στυλιανή Κωστοπούλου
Καθηγήτρια

Σύντομο βιογραφικό

Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο  “Περιφερειακή Οικονομική και Τουριστική Ανάπτυξη” στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).


Σπουδές

Πτυχίο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, Maîtrise του Université des Sciences Sociales de Grenoble,  Μεταπτυχιακό από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και Διδακτορικό δίπλωμα  στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ.

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης,  MSc in Sustainable Development), στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης), στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο  Κύπρου (Τμήμα Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού) και στο  Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”. Από το 2018 διδάσκει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη” ΑΠΘ, από  το 2014 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,  και από το 2008 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση και Οικονομία", Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ. Έχει δώσει διαλέξεις και σεμινάρια σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (Peking University, La Trobe University, York University, Moscow State Institute of International Relations, University of Aveiro, Adam Mickiewicz University), έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Είναι Διευθύντρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη” από το  2018,  Πρόεδρος του “Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού” από το 2017, Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου για τον Ευρωπαϊκό Νομικό Πολιτισμό (ΚΕΝοΠ) από το 2019, Συντονίστρια για το ΑΠΘ της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με την Chinese Academy of Social Sciences  από το 2007, Συντονίστρια Εrasmus για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το 1992. Διετέλεσε Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Ανάπτυξης (2013-2016), Διευθύντρια του Τομέα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού (σήμερα Τομέα Εφαρμοσμένης Οικονομικής) (2011-2013), Μέλος της Επιτροπής  Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΑΠΘ (2016-2018),  της Επιτροπής  Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (2014-2016), Αναπληρώτρια Πρόεδρος (2011-2013) της Επιτροπής Παρατηρητηρίου της Ακαδημαϊκής Πορείας Φοιτητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες,  Μέλος της Επιτροπής  Χωρικής Ανάπτυξης  (2010-2012), της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής (2003-2006), Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ (2003-2004). Είναι κριτής άρθρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων, και αξιολογήτρια  προτάσεων εκπαιδευτικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

 

Επιστημονικές Ενώσεις

Είναι Μέλος του Board of Directors του Mediterranean Association for the Sociology of Tourism, Μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, της European Regional Science Association, της Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης,  του  Central Eastern European University Network, της Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονομίας, του Western Silk Road Tourism Academic Network.  

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν τον χώρο της Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης, της Τουριστικής Ανάπτυξης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημιουργικών βιομηχανιών.

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά διεθνών συνεδρίων στα παραπάνω αντικείμενα.  Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά  ερευνητικά προγράμματα ως Ακαδημαϊκά Υπεύθυνη (Silk Road Local Culture- SILC,  European PhD Hub, Licence, Master professionnels en formation ouverte et à distance pour le développement du tourisme durable en Chine, au Vietnam et au Kirghizstan-LMPT, The Healthy Municipality-Πολιτικές βελτίωσης προσβασιμότητας στις υπηρεσίες υγείας σε υποβαθμισμένες περιοχές, Local products festivals and tourism development in cross border cooperation Greece-Bulgaria-LOFT, #EuropeHome, Πολυκεντρικό σύστημα προορισμών πολιτιστικού τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

 

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγήτρια
Γραφείο:
201
Τηλέφωνο:
2310996423
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Μεταπτυχιακά:

Περιφερειακή Οικονομική

Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική

Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Πολιτιστικών Βιομηχανιών και Τουριστική Ανάπτυξη

Τουριστικός Τομέας

Προπτυχιακά:

Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη Ι

Τουριστική Ανάπτυξη

Οικονομική του Χώρου.

Eνημέρωση στο e-mail σου