Μέλη ΔΕΠ
Βασίλειος Πολυμένης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπουδές

PhD in Finance - The Wharton School -- University of Pennsylvania [1997 - 2001]
---Διάκριση Best USA 2000 PhD [Research Excellence - Lehman Brothers]
MSc in Computer Science University of California, Berkeley
Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βαθμός αποφοίτησης: 9,11 (Άριστα, κορυφή της τάξης του)

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Neapolis University, Cyprus
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Pepperdine University, Malibu, California
Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Anderson Graduate School of Management, University of California,
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Chief Investment Strategist, Zotos Worldwide Investments
Εκτελεστικό μέλος Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Account Executive with Merrill Lynch Europe
Συντονιστής MBA, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Management Consultant με την Deloitte Greece
Senior Sales Engineer public sector, Digital Equipment Corporation
Ειδικός επιστήμονας-Προγραμματιστής, Ελληνικός Στρατός
Υπότροφος Ερευνητικό Κέντρο IBM, New York

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αποτίμηση, Χαρτοφυλάκια, Χρηματιστηριακή Τεχνολογία, Μηχανική Μάθηση για επενδύσεις, Λοξότητα, Αλγοριθμικό trading, Κρυπτο-νομίσματα και blockchain

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
Optimal Portfolio Allocation with Higher Moments (Cvitanic, V. Polimenis , Zapatero), Annals of Finance, 2008.
Affine Models for Credit Risk Analysis (Christian Gourieroux , Alain Monfort, V. Polimenis), Journal of Financial Econometrics, 4(3), Summer 2006
A Realistic Model of Market Liquidity and Depth, (V. Polimenis) Journal of Futures Markets, May 2005.
The Modified Dividend–Price Ratio. (V. Polimenis, J. Neokosmidis) International Review of Financial Analysis, pp. 31-38, 2016
Information Arrival as Price Jumps, (V. Polimenis) Optimization, vol.61(10), 2012
The critical stock price for the American put option (Y. Peter Chung, Herb Johnson, V. Polimenis), Finance Research Letters, 8(1), 2011.
Topological Sweeping in Three Dimensions, Lecture Notes in Computer Science, Volume 450 Algorithms, 1990, 310-317, (Anagnostou, L. Guibas, V. Polimenis)
A New Non-linear Discretized Learning Automaton with Rapid Convergence and High Accuracy, IEEE Systems, Man, and Cybernetics, 1989, 292-297, (Vasilakos, V. Polimenis, V. Avgerinos)
The Design of a File System that Supports Multimedia, International Computer Science Institute, UC Berkeley, Tech. Rept. No. TR-91-020, March, 1991.


[email protected]
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο:
115, κτ. ΝΟΠΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη 54124
Τηλέφωνο:
2310991317
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Οικονομική των Επιχειρήσεων

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Eνημέρωση στο e-mail σου