Ph.D. Students

Division of Economic Theory and Policy
FULL NAME E-MAIL PHD SUPERVISOR
Full name: Georgios Angelidis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Nikolaos Varsakelis
Full name: Stavros Stavroglou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Nikolaos Varsakelis
Full name: Ioannis Fountoukidis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Nikolaos Varsakelis
Full name: Andreas Psimopoulos E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Nikolaos Varsakelis
Full name: Asterios Zarotis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Dimitrios Mardas
Full name: Evdoxia Papadopoulou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Dimitrios Mardas
Full name: Aristea Vidra E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Moysis Sidiropoulos
Division of Applied Economics
FULL NAME E-MAIL PHD SUPERVISOR
Full name: Emmanouil Chatzigiannis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Evangelia Desli
Full name: Armira Lazaj E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Grigorios Zarotiadis
Full name: Marios Asteriou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Grigorios Zarotiadis
Full name: Alexandros Mandrinos E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Grigorios Zarotiadis
Full name: Evangelia Sdrolia E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Grigorios Zarotiadis
Full name: Panagiotis Tsitsoglou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Grigorios Zarotiadis
Full name: Eleftheria Paschalidou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Nikolaos Thomaidis
Full name: Symeon Persidis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Nikolaos Thomaidis
Full name: Michail Seitaridis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Nikolaos Thomaidis
Full name: Theodoros Christodoulou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Nikolaos Thomaidis
Full name: Ioannis Kalientzidis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Athanasios Kazanas
Full name: Apostolos Tsiakalos E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Athanasios Kazanas
Full name: Dimitrios Dimitriadis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Konstantinos Katrakylidis
Full name: Acchileas Karakotsios E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Konstantinos Katrakylidis
Full name: Thomas Panagiotou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Konstantinos Katrakylidis
Full name: Panagiotis Rafailidis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Konstantinos Katrakylidis
Full name: Kyriaki Sotiriadou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Konstantinos Katrakylidis
Full name: Theodoros Christoforidis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Konstantinos Katrakylidis
Full name: Nikolaos Dallas E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Styliani Kostopoulou
Full name: Dimitrios Kyriakou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Styliani Kostopoulou
Full name: Sevasti Malisiova E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Styliani Kostopoulou
Full name: Vasiliki Xanthopoulou–Tsitsoni E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Styliani Kostopoulou
Full name: Evangelia Stergiou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Styliani Kostopoulou
Full name: Dimitrios Meletis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Souzana-Maria Palaiologlou
Full name: Alexandros Gymnopoulos E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Persefoni Tsaliki
Full name: Athanasios Poulakis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Persefoni Tsaliki
Full name: Charalambos Poulakis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Persefoni Tsaliki
Full name: Nikolaos Chatzarakis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Persefoni Tsaliki
Full name: Dimitra Tzaferi E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Panagiotis Fousekis
Division of Business Administration
FULL NAME E-MAIL PHD SUPERVISOR
Full name: Anastasia Chatziioannou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Panagiotis Gkorezis
Full name: Ioannis Kexagias E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Alexandros Diamantidis
Full name: Angelos Kourepis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Alexandros Diamantidis
Full name: Xenofon Taouktsis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Christos Zikopoulos
Full name: Filippos Ioannidis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Kyriaki Kosmidou
Full name: Sofia Kalatha E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Kyriaki Kosmidou
Full name: Radamanthis Tsotsos E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Kyriaki Kosmidou
Full name: Foteini Mantzou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Dimitrios Kousenidis
Full name: Tryfwn Papapanagiotou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Dimitrios Kousenidis
Full name: Panagiotis Paraskevas E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Dimitrios Kousenidis
Full name: Elli Valchopoulou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Christina Boutsouki
Full name: Maria Voutsa E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Christina Boutsouki
Full name: Vasilios Nigdelis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Christina Boutsouki
Full name: Aikaterini Georgiou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Vassilios Polimenis
Full name: Eleftheria Georgakopoulou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Charalambos Spathis
Full name: Emmanouil Daskalakis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Charalambos Spathis
Full name: Angelos Zoitsas E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Charalambos Spathis
Full name: Panagiotis Tsolakidis E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Charalambos Spathis
Full name: Stylianos Floropoulos E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Charalambos Spathis
Full name: Konstantina Tsoktouridou E-mail: [email protected] PhD Supervisor: Maria Tsipouridou
Subscribe to our newsletter