Ενημέρωση για:

Σημαντικές Ημερομηνίες
ΝΟΕ
1
Καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις ορκωμοσίας.
ΙΟΥΝ
23
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
ΙΟΥΝ
20
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Logistics & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού" για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διοίκηση Επιχειρήσεων – MBA

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της έρευνας και την παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με κάποια εργασιακή προϋπηρεσία, που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών σε αριθμούς

ΣΠΟΥΔΕΣ
Διδακτορικές Σπουδές

Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Οι Διδακτορικές Σπουδές προσφέρονται δωρεάν, αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Για νέους φοιτητές
ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακά & Υποτροφίες
MEΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Εφοδιαστική & Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού

Το Πρόγραμμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μαθημάτων, τα οποία βοηθούν τους απόφοιτους και τα στελέχη επιχειρήσεων να αποκτήσουν το θεωρητικό υπόβαθρο και να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες, απαραίτητες σε όσους επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στο σύνθετο περιβάλλον των επιχειρήσεων και των συστημάτων εφοδιασμού, αλλά και σε αυτούς που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν σε σχετικούς τομείς της ακαδημαϊκής έρευνας.

MAΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Στόχος του είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου σε θέματα Πληροφορικής και Διοίκησης με εμβάθυνση και εξειδίκευση στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων και τη χρήση αυτών στην Επιστήμη της Διοίκησης.

MAΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Eνημέρωση στο e-mail σου
Σπουδάζω στη Θεσσαλονίκη,
ονειρεύομαι το μέλλον.
Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης