Υποψήφοι Διδάκτορες

Τομέας Εφαρμοσμένης Οικονομικής
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E-MAIL ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ - ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
Ονοματεπώνυμο: Armira Lazaj E-mail: -- Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Ζαρωτιάδης Γρηγόριος
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Αραμπατζής E-mail: -- Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Τσαδήρας Αθανάσιος
Ονοματεπώνυμο: Αργύριος Αρβανίτης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Δεσλή Ευαγγελία
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Αστερίου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Ζαρωτιάδης Γρηγόριος
Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Αφεντούλης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Ζηκόπουλος Χρήστος
Ονοματεπώνυμο: Δήμητρα Γιαννοπούλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Ζαρωτιάδης Γρηγόριος
Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Γυμνόπουλος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Τσαλίκη Περσεφόνη
Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Δαλλας E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κωστοπούλου Στυλιανή
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Δημητριάδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Θεοδωρίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Τσαδήρας Αθανάσιος
Ονοματεπώνυμο: Αχχιλεύς Καρακώτσιος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Κρούπης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κυριάκου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κωστοπούλου Στυλιανή
Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Λελεγιάννης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Ονοματεπώνυμο: Σεβαστή Μαλισιόβα E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κωστοπούλου Στυλιανή
Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Μανδρίνος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Ζαρωτιάδης Γρηγόριος
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Μελέτης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Παλαιολόγου Σουζάνα
Ονοματεπώνυμο: Βασιλική -Τσιτσώνη Ξανθοπούλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κωστοπούλου Στυλιανή
Ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Ξάφης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Παπαχρήστου Γεώργιος
Ονοματεπώνυμο: Θωμάς Παναγιώτου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Ονοματεπώνυμο: Ελευθερία Πασχαλίδου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Θωμαίδης Νικόλαος
Ονοματεπώνυμο: Γρηγόριος Πενλιογλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Δεσλή Ευαγγελία
Ονοματεπώνυμο: Συμεών Περσίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Θωμαίδης Νικόλαος
Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Πουλάκης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Τσαλίκη Περσεφόνη
Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Πουλάκης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Τσαλίκη Περσεφόνη
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Ραφαηλιδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Σδορλια E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Ζαρωτιάδης Γρηγόριος
Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Σεϊταρίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Θωμαίδης Νικόλαος
Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στεργίου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κωστοπούλου Στυλιανή
Ονοματεπώνυμο: Κυριακή Σβτηριάδου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Ονοματεπώνυμο: Δήμητρα Τζαφέρη E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Φουσέκης Παναγιώτης
Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Τραγούδα E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Ζαρωτιάδης Γρηγόριος
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Τσιτσόγλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Ζαρωτιάδης Γρηγόριος
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Φουρκιώτης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Τσαδήρας Αθανάσιος
Ονοματεπώνυμο: Θεόδωρος Χριστοδούλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Θωμαίδης Νικόλαος
Ονοματεπώνυμο: Θεόδωρος Χριστοφορίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κατρακυλίδης Κωνσταντίνος
Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E-MAIL ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ - ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Αγγελίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Βαρσακέλης Νικόλαος
Ονοματεπώνυμο: Αριστέα Βίδρα E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Σιδηρόπουλος Μωυσης
Ονοματεπώνυμο: Αστέριος Ζαρώτης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Ζαρωτιάδης Γρηγόριος
Ονοματεπώνυμο: Ραφαηλία Κελεπίρη E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Ονοματεπώνυμο: Ευδοξία Παπαδοπούλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Βαρσακέλης Νικόλαος
Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Σταύρογλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Βαρσακέλης Νικόλαος
Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Τσιάκαλος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Καζάνας Αθανάσιος
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Φουντουκίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Βαρσακέλης Νικόλαος
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Ψιμόπουλος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Βαρσακέλης Νικόλαος
Τομέας Διοίκησης των Επιχειρήσεων
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E-MAIL ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ - ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Βασιλάκος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κουσενίδης Δημήτριος
Ονοματεπώνυμο: Αχιλλέας Βασιλειάδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κουσενίδης Δημήτριος
Ονοματεπώνυμο: Ελευθερία Γεωργακοπούλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Σπαθής Χαράλαμπος
Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Γεωργίου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κουσενίδης Δημήτριος
Ονοματεπώνυμο: Άγγελος Ζωίτσας E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Σπαθής Χαράλαμπος
Ονοματεπώνυμο: Σοφία Καλαθά E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κυριακή Κοσμίδου
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κεχαγιάς E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Διαμαντίδης Αλέξανδρος
Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Κτίστη E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Μπουτσουκη Χριστίνα
Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Λάππα E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κουσενίδης Δημήτριος
Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή Μάντζου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κουσενίδης Δημήτριος
Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Μάργαρης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κοσμίδου Κυριακή
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Αλέξιος Μούκας E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Διαμαντίδης Αλέξανδρος
Ονοματεπώνυμο: Άννα Μποχωρίδου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Γκορέζης Παναγιώτης
Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Νιγδέλης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Μπουτσούκη Χριστίνα
Ονοματεπώνυμο: Τρύφων Παπαπαναγιώτου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κουσενίδης Δημήτριος
Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Τακάς E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κουσενίδης Δημήτριος
Ονοματεπώνυμο: Ξενοφών Ταουκτσής E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Ζηκόπουλος Χρήστος
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσοκτουρίδου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Τσιπουρίδου Μαρία
Ονοματεπώνυμο: Ραδαμανθυς Τσοτσος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κοσμίδου Κυριακή
Ονοματεπώνυμο: Στυλιανός Φλωρόπουλος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Σπαθής Χαράλαμπος
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Χασιλτζόγλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Σιαμάγκα Νικολέτα
Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Χατζηιωάννου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Γκορέζης Παναγιώτης
Eνημέρωση στο e-mail σου