Υποψήφοι Διδάκτορες

Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E-MAIL ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ - ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Αγγελίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Νικόλαος Βαρσακέλης
Ονοματεπώνυμο: Σταύρος Σταύρογλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Νικόλαος Βαρσακέλης
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Φουντουκίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Νικόλαος Βαρσακέλης
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Ψιμόπουλος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Νικόλαος Βαρσακέλης
Ονοματεπώνυμο: Αστέριος Ζαρώτης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Δημήτριος Μάρδας
Ονοματεπώνυμο: Ευδοξία Παπαδοπούλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Δημήτριος Μάρδας
Ονοματεπώνυμο: Αριστέα Βίδρα E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Μωυσής Σιδηρόπουλος
Τομέας Εφαρμοσμένης Οικονομικής
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E-MAIL ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ - ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Χατζηγιάννης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Ευαγγελία Δεσλή
Ονοματεπώνυμο: Armira Lazaj E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Γρηγόριος Ζαρωτιάδης
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Αστερίου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Γρηγόριος Ζαρωτιάδης
Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Μανδρίνος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Γρηγόριος Ζαρωτιάδης
Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Σδρόλια E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Γρηγόριος Ζαρωτιάδης
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Τσιτσόγλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Γρηγόριος Ζαρωτιάδης
Ονοματεπώνυμο: Ελευθερία Πασχαλίδου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Νικόλαος Θωμαΐδης
Ονοματεπώνυμο: Συμεών Περσίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Νικόλαος Θωμαΐδης
Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Σεϊταρίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Νικόλαος Θωμαΐδης
Ονοματεπώνυμο: Θεόδωρος Χριστοδούλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Νικόλαος Θωμαΐδης
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Καλιεντζίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Καζάνας Αθανάσιος
Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Τσιάκαλος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Καζάνας Αθανάσιος
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Δημητριάδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης
Ονοματεπώνυμο: Αχιλλεύς Καρακώτσιος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης
Ονοματεπώνυμο: Θωμάς Παναγιώτου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Ραφαηλίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης
Ονοματεπώνυμο: Κυριακή Σωτηριάδου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης
Ονοματεπώνυμο: Θεόδωρος Χριστοφορίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης
Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Δάλλας E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Στυλιανή Κωστοπούλου
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κυριάκου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Στυλιανή Κωστοπούλου
Ονοματεπώνυμο: Σεβαστή Μαλισιόβα E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Στυλιανή Κωστοπούλου
Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Τσιτσώνη – Ξανθοπούλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Στυλιανή Κωστοπούλου
Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Στεργίου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Στυλιανή Κωστοπούλου
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Μελέτης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Σουζάνα-Μαρία Παλαιολόγου
Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Γυμνόπουλος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Περσεφόνη Τσαλίκη
Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Πουλάκης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Περσεφόνη Τσαλίκη
Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Πουλάκης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Περσεφόνη Τσαλίκη
Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Χατζαράκης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Περσεφόνη Τσαλίκη
Ονοματεπώνυμο: Δήμητρα Τζαφέρη E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Παναγιώτης Φουσέκης
Τομέας Διοίκησης των Επιχειρήσεων
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E-MAIL ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ - ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ / ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
Ονοματεπώνυμο: Αναστασία Χατζηιωάννου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Παναγιώτης Γκορέζης
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Κεχαγιάς E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Αλέξανδρος Διαμαντίδης
Ονοματεπώνυμο: Άγγελος Κουρέπης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Αλέξανδρος Διαμαντίδης
Ονοματεπώνυμο: Ξενοφών Ταουκτσής E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Χρήστος Ζηκόπουλος
Ονοματεπώνυμο: Φίλιππος Ιωαννίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κυριακή Κοσμίδου
Ονοματεπώνυμο: Σοφία Καλαθά E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κυριακή Κοσμίδου
Ονοματεπώνυμο: Ραδαμάνθυς Τσότσος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Κυριακή Κοσμίδου
Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή Μάντζου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Δημήτριος Κουσενίδης
Ονοματεπώνυμο: Τρύφων Παπαναγιώτου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Δημήτριος Κουσενίδης
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Παρασκευάς E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Δημήτριος Κουσενίδης
Ονοματεπώνυμο: Έλλη Βλαχοπούλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Χριστίνα Μπουτσούκη
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Βουτσά E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Χριστίνα Μπουτσούκη
Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Νιγδέλης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Χριστίνα Μπουτσούκη
Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Γεωργίου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Βασίλης Πολυμένης
Ονοματεπώνυμο: Ελευθερία Γεωργακοπούλου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Χαράλαμπος Σπαθής
Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Δασκαλάκης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Χαράλαμπος Σπαθής
Ονοματεπώνυμο: Άγγελος Ζωίτσας E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Σπαθής Χαράλαμπος
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Τσολακίδης E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Σπαθής Χαράλαμπος
Ονοματεπώνυμο: Στυλιανός Φλωρόπουλος E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Σπαθής Χαράλαμπος
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσοκτουρίδου E-mail: [email protected] Μέλος ΔΕΠ - Επιβλέπων / Επιβλέπουσα: Μαρία Τσιπουρίδου
Eνημέρωση στο e-mail σου