Επίτιμοι Διδάκτορες

2019
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ E-MAIL ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο: Wood Geoffrey Θέση: Επίτιμος διδάκτορας E-mail: [email protected] Ημερομηνία αναγόρευσης: 23/5/2019
2018
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ E-MAIL ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης Θέση: Επίτιμος διδάκτορας E-mail: [email protected] Ημερομηνία αναγόρευσης: 19/12/2018
Ονοματεπώνυμο: Sachs Jeffrey Θέση: Επίτιμος διδάκτορας E-mail: [email protected] Ημερομηνία αναγόρευσης: 24/10/2018
2016
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ E-MAIL ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Κωνσταντινίδης Θέση: Επίτιμος διδάκτορας E-mail: [email protected] Ημερομηνία αναγόρευσης: 19/12/2016
Ονοματεπώνυμο: Mohammed Mir Anwar Shaikh Θέση: Επίτιμος διδάκτορας E-mail: [email protected] Ημερομηνία αναγόρευσης: 24/6/2016
2005
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ E-MAIL ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο: Clive J. W. Granger Θέση: Επίτιμος διδάκτορας E-mail: -- Ημερομηνία αναγόρευσης: 16/3/2005
2004
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ E-MAIL ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο: Hobsbawm Ernest John Eric Θέση: Επίτιμος διδάκτορας E-mail: -- Ημερομηνία αναγόρευσης: 11/10/2004
2003
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ E-MAIL ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο: Harry Markowitz Θέση: Επίτιμος διδάκτορας E-mail: [email protected] Ημερομηνία αναγόρευσης: 19/5/2003
1995
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ E-MAIL ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο: Πρόδρομος Εμφιετζόγλου Θέση: Επίτιμος διδάκτορας E-mail: [email protected] Ημερομηνία αναγόρευσης: 1995
1990
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ E-MAIL ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Βασιλείου Θέση: Επίτιμος διδάκτορας E-mail: -- Ημερομηνία αναγόρευσης: 1990
Eνημέρωση στο e-mail σου