Το ανθρώπινο δυναμικό μας…

Μέλη ΔΕΠ

ΤΟΜΕΑΣ
Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαρσακέλης Θέση: Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996425
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Παπαχρήστου Θέση: Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996437
Ονοματεπώνυμο: Μωϋσής Σιδηρόπουλος Θέση: Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310998710
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Ψαλτόπουλος Θέση: Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996448
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310997120
Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Ιωαννίδης Θέση: Επίκουρος Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: --
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Νταντάκας Θέση: Επιίκουρος Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310-996427 (Προσωρινή Ανάθεση)
ΤΟΜΕΑΣ
Εφαρμοσμένης Οικονομικής
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Δεσλή Θέση: Καθηγήτρια E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996582
Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης Θέση: Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996467
Ονοματεπώνυμο: Σουζάνα-Μαρία Παλαιολόγου Θέση: Καθηγήτρια E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310991177
Ονοματεπώνυμο: Περσεφόνη Τσαλίκη Θέση: Καθηγήτρια E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310997156
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Φουσέκης Θέση: Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996435
Ονοματεπώνυμο: Γρηγόρης Ζαρωτιάδης Θέση: Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310991163
Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Τσαδήρας Θέση: Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310997181
Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Καζάνας Θέση: Επίκουρος Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2130996443
Ονοματεπώνυμο: Στέλιος Ρουπακιάς Θέση: Επίκουρος Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996645
ΤΟΜΕΑΣ
Διοίκησης των Επιχειρήσεων
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Ονοματεπώνυμο: Κυριακή Κοσμίδου Θέση: Καθηγήτρια E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996519
Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κουσενίδης Θέση: Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310997201
Ονοματεπώνυμο: Χριστίνα Μπουτσούκη Θέση: Καθηγήτρια E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310997072
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Πάνος Θέση: Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: --
Ονοματεπώνυμο: Χρυσολέων Παπαδόπουλος Θέση: Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310997466
Ονοματεπώνυμο: Χαράλαμπος Σπαθής Θέση: Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996688
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Γκορέζης Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996428
Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Διαμαντίδης Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996446
Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Ζηκόπουλος Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996422
Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Πολυμένης Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310991317
Ονοματεπώνυμο: Νικολέττα Θεοφανία Σιαμάγκα Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996533
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Τσιπουρίδου Θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996553
Ονοματεπώνυμο: Καμπούρη Κατερίνα Θέση: Επίκουρη Καθηγήτρια E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: -
Eνημέρωση στο e-mail σου