Διοικητικό και Υποστηρικτικό

ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ονοματεπώνυμο: Αθηνά Ευθυμιάδου-Παπαπολυχρονιάδου E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996458 Γραφείο: Εργαστήριο Πληροφορικής
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Μάττας E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: -- Γραφείο: 202
Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Μουζά E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310997399 Γραφείο: 202
Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Τσίτα E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996458 Γραφείο: Εργαστήριο Πληροφορικής
ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ονοματεπώνυμο: Κυριακή Δαραβίγκα E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996464 Γραφείο: 202
Ονοματεπώνυμο: Δεσποινα Μήτρεντσε E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310995278 Γραφείο: Γραμματεία
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Μιχαλίτσιου E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996641 Γραφείο: 214
Ονοματεπώνυμο: Βίκυ Σαμαρτζή E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310995273 Γραφείο: 215
Επιστημονικός Συνεργάτης
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Γαβριήλογλου E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310997173 Γραφείο: 106
Διοικητικό Προσωπικό
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ονοματεπώνυμο: Ελένη Εμμανουήλ E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310995230 Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος
Ονοματεπώνυμο: Ελένη Γαγάτση E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310995255 Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος
Ονοματεπώνυμο: Δήμητρα Μηνούδη E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310995258 Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος
Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Μπάρμπας E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310995259 Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος
Ονοματεπώνυμο: Ιουλία Οικονόμου E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310997388 Γραφείο: Γραμματεία Τομέων
Ονοματεπώνυμο: Ηρώ Παπαργύρη E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310995256 Γραφείο: Γραμματεία Τμήματος
Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αδαλή E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996439 Γραφείο: Βιβλιοθήκη Τμήματος
Ονοματεπώνυμο: Θεοδώρα Ρήγα E-mail: [email protected] Τηλέφωνο: 2310996439 Γραφείο: Βιβλιοθήκη Τμήματος
Eνημέρωση στο e-mail σου