Ομότιμοι και Διατελέσαντες Καθηγητές

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ E-MAIL
Ονοματεπώνυμο: Αθανάσιος Αργύρης Θέση: Ομότιμος Καθηγητής E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Ζώτος Θέση: Ομότιμος Καθηγητής E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: Άγγελος Τσακλάγκανος Θέση: Ομότιμος Καθηγητής E-mail: [email protected]
Ονοματεπώνυμο: Ευγενία Πετρίδου Θέση: Ομότιμη Καθηγήτρια E-mail: [email protected]
Eνημέρωση στο e-mail σου