Ομότιμοι και Διατελέσαντες Καθηγητές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ
Ευγενία Πετρίδου
Ομότιμη Καθηγήτρια

Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το ίδιο τμήμα.

Διετέλεσε:  Κοσμήτορας στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ (2013 -2017), Αντιπρόεδρος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών για δύο θητείες, μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ, Διευθύντρια τομέα Οικονομικής των επιχειρήσεων, Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ (2011 – 2018), μέλος Διοικούσας Επιτροπής  Διατμηματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στο ΑΠΘ  ( 2002-2020), μέλος ομάδας έργου για το Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης του Α.Π.Θ., Συντονίστρια και μέλος ΣΕΠ στη Θεματική ενότητα «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2001-2020), Σύμβουλος Σπουδών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης/Περιφερειακό Ινστιτούτο Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (1992-94).

Στην 45ετή υπηρεσία της δίδαξε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα που αφορούν στην Διοίκηση-Μάνατζμεντ, την Οργανωτική Θεωρία και Συμπεριφορά, την Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων , το Στρατηγικό Μάνατζμεντ, την Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, την Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος ερευνητικών εργασιών σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους, έχει παρουσιάσει εργασίες σε διεθνή συνέδρια, έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και διεπιστημονικές συνεργασίες. Έχει εκδώσει ένα σύγγραμμα με τίτλο «Διοίκηση-Μανατζμεντ. Μια εισαγωγική Προσέγγιση», (4η έκδοση, εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2020), ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στο ίδιο αντικείμενο και έχει επιμεληθεί δύο επιστημονικά βιβλία στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Το ερευνητικό της έργο αναγνωρίζεται και αναφέρεται από άλλους ερευνητές, σε αντίστοιχα διεθνή επιστημονικά  περιοδικά ( citations 1441, h-index 20,  Φεβρουάριος  2021).

[email protected]
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Ομότιμη Καθηγήτρια
Γραφείο:
--
E-mail:
Eνημέρωση στο e-mail σου