Επίτιμοι Διδάκτορες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ
Harry Markowitz
Επίτιμος διδάκτορας

Ο καθηγητής Harry Markowitz υπηρέτησε την ανώτατη εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια UCLA, Πενσυλβάνιας, Rutdgers και City University of New York και ως επισκέπτης καθηγητής σε Πανεπιστήμια της Βρετανίας, της Ιαπωνίας και του Ισραήλ.

Συνέγραψε μεγάλο αριθμό βιβλίων και μελετών. Η διδασκαλία και οι έρευνές του επικεντρώθηκαν στο πεδίο της Χρηματοικονομικής Επιστήμης, των Μαθηματικών Τεχνικών και της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Ως ακαδημαϊκός και ερευνητής συνέβαλε τα μέγιστα:

Στην ανάπτυξη της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης με την θεωρία του “Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου”. Η θεωρία αυτή έχει γίνει ένα πρότυπο θέμα σε μαθήματα πανεπιστημίων και κολεγίων και χρησιμοποιείται ευρέως από τους θεσμικούς επενδυτές για την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, τον έλεγχο των κινδύνων και την  ανάλυση απόδοσης. Στην επίλυση μεγάλων μαθηματικών προβλημάτων αριστοποίησης με την ανάπτυξη της τεχνικής των αραιών μητρών. Αυτή η τεχνική  είναι τώρα πρότυπο στο λογισμικό παραγωγής για προγράμματα αριστοποίησης.
Στην αντιμετώπιση παραγωγικών και επικοινωνιακών προβλημάτων μέσω προγραμμάτων προσομοίωσης, με την ανάπτυξη της υπολογιστικής γλώσσας SIMSCRIPT. Η υπολογιστική γλώσσα SIMSCRIPT έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για προσομοιώσεις σε υπολογιστή προγραμματισμού συστημάτων, όπως τα εργοστάσια, συστήματα μεταφοράς και των δικτύων επικοινωνίας
Για τη συμβολή του αυτή, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ στην Οικονομική Επιστήμη, και το βραβείο John Von Neumann. Το 2003 το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα.

[email protected]
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Επίτιμος διδάκτορας
Ημερομηνία αναγόρευσης:
19/5/2003
Γραφείο:
--
E-mail:
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ
Eνημέρωση στο e-mail σου