Επίτιμοι Διδάκτορες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ
Mohammed Mir Anwar Shaikh
Επίτιμος διδάκτορας

Ο Anwar Mir Mohammed Shaikh είναι Αμερικάνος Οικονομολόγος που ακολουθεί την κλασική οικονομική παράδοση. Είναι καθηγητής στο Graduate Faculty του New School for Social Research της Νέας Υόρκης για περισσότερα από 30 χρόνια και διετέλεσε πρόεδρος τμήματος για πολλές θητείες. Το πρώτο πτυχίο το πήρε από το Princeton University και το διδακτορικό από το Columbia University των Η.Π.Α. Το 2009 αναγορεύτηκε επίτιμος διδάκτορας του Universidad National Mayor de San Marcos της Λίμα του Περού. Είναι Associate Editor του Cambridge Journal of Economics και διετέλεσε μέλος της ομάδας Μακρο-υποδειγμάτων του Levy Economics Institute στο Bard College.

Η επιστημονική του σκέψη επηρεάστηκε σημαντικά από τα κινήματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο. Από πολύ νωρίς συνειδητοποίησε ότι η νεοκλασική οικονομική παράδοση δεν είναι ικανή να δώσει πειστικές απαντήσεις σε προβλήματα της οικονομικής ανάλυσης και για αυτό το λόγο στράφηκε στα έργα μεγάλων οικονομολόγων που δεν ακολουθούσαν την παράδοση αυτή όπως οι Roy Harrod, Wassily Leontief, Michał Kalecki, Joan Robinson, Piero Sraffa και Luigi Pasinetti. Η συνέχεια αυτής της αναζήτησης  το οδήγησε στα γραπτά κείμενα των Adam Smith, David Ricardo και Karl Marx.
Η αναζήτηση της σύγχρονης πολιτικής οικονομίας του ανεπτυγμένου καπιταλισμού αποτελεί το κύριο κορμό της επιστημονικής του δουλειάς. Έτσι, η ερευνητική του δουλειά στην πολιτική οικονομία επικεντρώνεται στην οικονομική θεωρία και την εμπειρική τεκμηρίωση των συμπεριφορών του ανεπτυγμένου καπιταλισμού. Το συγγραφικό του έργο επικεντρώνεται στο διεθνές εμπόριο, χρηματοοικονομική θεωρία, πολιτική οικονομία, μακροοικονομική πολιτική των ΗΠΑ, το κράτος πρόνοιας, θεωρία μεγέθυνσης, θεωρία πληθωρισμού, θεωρία κρίσεων, ανισότητες σε παγκόσμιο επίπεδο και παλιές και τρέχουσες παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις.

Το νέο βιβλίο του Anwar Shaikh, Capitalism: Competition, Conflict, Crises 2016, είναι μια προσπάθεια δημιουργίας ενός οικονομικού υποδείγματος το οποίο, συνδυάζοντας τις μάκρο και μίκρο πλευρές της οικονομικής μεγέθυνσης και ασκώντας κριτική στην παραδοσιακή νεοκλασική προσέγγιση, προσφέρει μια εξολοκλήρου διαφορετική οπτική για την κατανόηση της λειτουργίας του σύγχρονου καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος. Το 2016 το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα.

[email protected]
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Επίτιμος διδάκτορας
Ημερομηνία αναγόρευσης:
24/6/2016
Γραφείο:
--
E-mail:
Eνημέρωση στο e-mail σου