Μέλη ΔΕΠ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ
Ευαγγελία Δεσλή
Καθηγήτρια

Σπουδές

PhD in Economics (University of Connecticut, USA)
MA in Economics (University of Connecticut, USA)
BSc in Mathematics (Aristotle University of Thessaloniki, GR)


Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

Η Ευαγγελία Δεσλή είναι μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 2007 και έχει υπηρετήσει σε σειρά επιτροπών συμπεριλαμβανομένου ως Διευθύντρια Τομέα Προγραμματισμού και Σχεδιασμού της Ανάπτυξης και του ΠΜΣ Εφαρμοσμένων Οικονομικών (και παλαιότερα στο ΠΜΣ «Περιφερειακή Ανάπτυξη»).
Υπήρξε Επισκέπτρια Καθηγήτρια (Visiting Professor) στο School of Economics and Finance, Queen Mary University, London, UK.
Έχει επίσης εργαστεί ως Assistant Vice President and Chief Econometrician στην εταιρεία General Motors Acceptance Corporation Commercial Mortgage (USA) και ως Manager (Capital Modelling, Reserving, Risk Analysis) στους Lloyd's of London, UK.
Τέλος, της έχει αποδοθεί ο τίτλος της Affiliate Actuary στο Institute and Faculty of Actuaries, UK και είναι μέλος των Royal Statistical Society, UK και Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Οικονομική σύγκλιση και μεγέθυνση καθώς και οι μέθοδοι εκτίμησής τους, ανάλυση αποδοτικότητας και μέθοδοι εκτίμησης αυτής καθώς και συνοριακών συναρτήσεων, κατασκευή και εκτίμηση δεικτών, ανάλυση ρίσκου σε ασφάλιστικούς και τραπεζικούς τομείς.


Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Έχει δημοσιεύσει σε περιοδικά όπως American Economic Review, Cambridge Journal of Economics, Review of Development Economics, και Risk Analysis.

 

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγήτρια
Γραφείο:
201
Τηλέφωνο:
2310996582
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα
Προπτυχιακά:
 
Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης

Προγραμματισμός και Σχεδιασμός της Ανάπτυξης

Προπτυχιακό Πρόγραμμα:

Μικροοικονομική II (12ΥΓ02)


Μεταπτυχιακά Προγράμματα:


Μεγέθυνση και Ανάπτυξη (ΠΜΣ Εφαρμοσμένων Οικονομικών)

Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη (ΠΜΣ Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη)

Eνημέρωση στο e-mail σου