Μέλη ΔΕΠ
Κωνσταντίνος Κατρακυλίδης
Καθηγητής

Σπουδές

1984
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

1987
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Οικονομική Θεωρία και Πολιτική", Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

1992
Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Θέμα διατριβής: "Μια Σύγχρονη Μέθοδος Οικονομικού Προγραμματισμού με τη Χρήση Οικονομετρικών Υποδειγμάτων. Η Εφαρμογή του Αρίστου Ελέγχου σε ένα Μακροοικονομικό Υπόδειγμα για την Ελληνική Οικονομία".

2002–2003
Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο KVL της Κοπεγχάγης, Δανία.

1982
Πτυχίο Σχολής Διοίκησης των Ε.Λ.Τ.Α., Τμήμα εκπαίδευσης Βασικού Προσωπικού Διοίκησης-Εκμετάλλευσης.


Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

2013-σήμερα
Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ στο αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας.

2020-σήμερα
Διευθυντής του ΜΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Οικονομικά»

2016-σήμερα
Συντονιστής της θεματικής ενότητας ΜΒΑ60 «Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

2016-σήμερα
Συνεργαζόμενος καθηγητής στην διδασκαλία του μαθήματος «Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με το WROCTAW UNIVERSITY OF ECONOMICS. (Διδασκαλία στην Αγγλική).

2014-σήμερα
Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης της περιουσίας του ΑΠΘ.

2014-σήμερα
Πρόεδρος της Α’ Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων της Εταιρείας Αξιοποίησης της περιουσίας του ΑΠΘ.

2013-2015
Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

2013-2015
Μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ

2011-2013
Συνεργαζόμενος καθηγητής στην διδασκαλία του μαθήματος «Econometrics and time series analysis» στο Business Economics and Management Department of Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh).

2007-σήμερα
Συνεργαζόμενος καθηγητής στην διδασκαλία του μαθήματος «Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων(ΜΒΑ), του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

2010-2012
Συνεργαζόμενος καθηγητής στην διδασκαλία του μαθήματος «Quantitative Methods», του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων(ΜΒΑ), του International Hellenic University. (Διδασκαλία στην Αγγλική).

2009-2013
Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ στο αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας.

2007-2009
Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ στο αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας.

3/2008-6/2009
Συνεργαζόμενος καθηγητής στην διδασκαλία των μαθημάτων «Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», και «Μεθοδολογία Ερευνας» του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του Erasmus-Mundus. (Διδασκαλία στην Αγγλική).

2006–2009
Διευθυντής του Κέντρου Πληροφορικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

1987–2013
Επιστημονικός Συνεργάτης του ΑΤΕΙ Σερρών για τα μαθήματα Επιχειρησιακή Έρευνα και Στατιστική Επιχειρήσεων.

2004–2005
Επισκέπτης καθηγητής για την διδασκαλία του μαθήματος «Ποσοτικές Μέθοδοι», του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Οικονομική Επιστήμη, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

2003–2005 και 2007–2008 και 2009-2010
Διευθυντής του Τομέα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

2000–2006
Επίκουρος Καθηγητής στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

1995–2000
Λέκτορας στην Οικονομετρία, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

1988–1992
Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Τομέα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

1987–1992
Επιστημονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Λογιστικής, Εμπορίας και στο Τμήμα Διαφήμησης και Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Οικονομετρία, Στατιστική, Εφαρμοσμένη Οικονομική

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

“Investigating the corruption-growth nexus for the EU-15: Does the quality of governance matter?” (with X. Chapsa), Journal of Economic Issues (In press).
“Examining the relationship between income inequality, taxation and economic freedom: a panel cointegration approach” (with A. Karakotsios, C Katrakilidis, D Dimitriadis, T Christoforidis), Economics and Business Letters 9 (3), 206-215, 2020
“Consumer confidence on heating oil prices: an empirical study of their relationship for European Union in a nonlinear framework” (with E Zafeiriou, C Katrakilidis, C Pegiou), European Research Studies Journal, Volume XXII, Issue 1, 2019
“Time-varying role of macroeconomic shocks on house prices in the US and UK: evidence from over 150 years of data” (with Vasilios Plakandaras, Rangan Gupta, and Mark E. Wohar), Empirical Economics, https://doi.org/10.1007/s00181-018-1581-x, pp. 1-37, 2018
“Dynamic Linkages between Health and Wealth in the European Union” (with G Konteos and K. Sotiriadou), Theoretical Economics Letters 8 (04), 2018
“Investigation of Convergence in the Tourist Markets of Greece” (with G Konteos, N Sariannidis and C. Manolidou), European Research Studies Journal 20 (4A), 2018
“An empirical analysis of the dynamic interactions among ethanol, crude oil and corn prices in the US market” (with D. Dimitriadis), Annals of Operations Research, 2018.
“Greenhouse gas emissions–crude oil prices: an empirical investigation in a nonlinear framework” (with E.Zafeiriou, N. Sariannidis and D.Bantis), Environment, Development and Sustainability, 2018.
“The Dynamic Linkages between Energy, Biofuels and Agricultural Commodities’ Prices” (with K. Kourti and A. Athanasainas), στο Applied Economics Quarterely, 2018
“Technology Evolution and Long Waves: Investigating their Relation with Spectral and Cross-spectral Analysis” (with E Ozouni and G Zarotiadis), Journal of Applied Economics, 2017.
“The issue of convergence: new empirical evidence for the central eastern europe area” (with E. Tsanana), Applied Econometrics and International Development, Vol. 16-1, 2016
“Oil prices and the US effective exchange rate: A hidden cointegration analysis” (with P Rafailidis), Economics and Business Letters 5 (4), 134-144, 2016
“Is growth corrupted or bureaucratic? Panel evidence from the enlarged EU” (with E Tsanana, X Chapsa), Applied Economics 48 (33), 3131-3147, 2016
“Investigating the Dynamic Interaction between Military Spending and Economic Growth” (with E Desli, A Gkoulgkoutsika), Review of Development Economics, 2016
“The dynamic linkages between economic growth, environmental quality and health in Greece” (with I Kyritsis, V Patsika), Applied Economics Letters 23 (3), 217-221, 2016
“Vertical price transmission in the US beef sector: Evidence from the nonlinear ARDL model” (with P Fousekis, E Trachanas), Economic Modelling 52, 499-506
“Growth and Convergence in the EU-15: More Evidence from the Cohesion Countries”, (with X Chapsa, E Tsanana), Procedia Economics and Finance 33, 55-63, 2015
"Investigating the Convergence Hypothesis in the Eu: More Evidence Accounting for Structural Breaks", (with X. Chapsa and N Tabakis), in EU Crisis and the Role of the Periphery, Springer International Publishing, 2015. Finance, institutions and human development: Evidence from developing countries (with I. Filippidis), Ekonomska istraživanja 28 (1), 1018-1033, 2015
An Empirical Investigation of the Price Linkages between Oil, Biofuels and Selected Agricultural Commodities (with M. Sidiropoulos, N Tabakis), Procedia Economics and Finance 33, 313-320, 2015
"On the dynamic linkages between CO2 emissions, energy consumption and growth in Greece", (with I. Kyritsis and V. Patsika), European Research Journal, XVII, 3, 79-90, 2014.
“Government spending and revenues in the Greek economy: evidence from nonlinearcointegration”, (with E.Trachanas), Empirica. Journal of European Economics, 41, 2, 365-376, 2014.
"Assessing economic convergence in the EU: Is there a perspective for the cohesion countries?",(with X.Chapsa), Applied Economics, 46, 33, 2014.
"Is the Greek budget deficit sustainable after all? Empirical evidence accounting for regime shifts", (with E Trachanas), Applied Economics 46, 20, 2014.
“Institutions, Policy and Banking Sector Development: A Reassessment” (with Fillippidis, I.), Czech Journal of Economics and Finance,64, 6, 501-521, 2014.
"Does output predict unemployment? A look at Okun's law in Greece", (with C.Karfakis and E. Tsanana), International Labour Review, 153, 3, 2014.
"The relationship between oil prices and stock prices: A nonlinear asymmetric cointegration approach", (with P. Rafailidis), Applied Financial Economics, 24, 12, 2014.
“Fiscal deficits under financial pressure and insolvency: Evidence for Italy, Greece and Spain”, (with E.Trachanas). Journal of PolicyModeling, 36, 5, 2013.
"The Oil Price Effects in the Greek Stock Market", (with AE Lake), International Journal of Maritime, Trade & Economic Issues (IJMTEI), 1, 1, 2013.
“Do Balkan economies catch up with EU? New evidence from panel unit root analysis”, (with E. Tsanana), Empirica. Journal of European Economics, 41, 4, 2013.
“Wagner’s Law versus Keynesian Hypothesis: Evidence from pre-WWII Greece”, (with Antonis Antoniou and Persefoni Tsaliki), Panoeconomicus, 60, 4, 2013.
“The dynamic linkages of fiscal and current account deficits: New evidence from five highly indebted European countries accounting for regime shifts and asymmetries”, (with E.Trachanas), Economic Modeling,31,2013.
“A dynamic panel, empirical investigation on the link between inflation and fiscal imbalances. Does heterogeneity matter?”  (with N.Avgeris), Prague Economic Papers, 2, 2013.
“The Greek economy in a Kaldorian developmental framework”, (with P.Tsaliki), Acta Oeconomica, 63, 1, 2013.
“Balkan Area & EU-15: An empirical investigation of Income Convergence”, (with E.Tsanana and P.Pantelidis), In Balkan and Eastern European Countries in the Midst of the Global Economic Crisis, Karasavvoglou, A. and Polychronidou, P. (Eds.), Springer, ΙSBN 978-3-7908-2872-6, p. 23-33, 2013.
“What drives housing price dynamics in Greece: New evidence from asymmetric ARDL cointegration”, (with E.Trachanas), Economic Modeling, Vol. 29, 4, 2012.
“Asymmetric effects of inflation on stock market prices: New empirical evidence using Greek data”, (with A.E.Lake and E.Trachanas), Journal of Applied Business Research, 28, 3, 2012.
“Public support toward tobacco control: Consumer responsiveness and policy planning”, (with E.Raptou, K.Galanopoulos and K.Mattas), American Journal of Health Behavior, Vol. 36, No 5, p. 666-680, 2012.
“Has the Accession of Greece in the EU Influenced the Dynamics of the Country’s Twin Deficits? An Empirical Investigation”, (with E.Trachanas), European Research Studies Journal, Vol. XIV, Issue 1, p. 45-54, 2011.
“Dynamic Linkages between Output Growth and Macroeconomic Volatility: Evidence using Greek Data”, (with X.Chapsa, and N.Tabakis), International Journal of Economic Research, Vol. 2, Issue 1, p. 152-165, 2011.
“Intra-industry Trade in Agricultural Products at Intra-EC Level: The Impact of the Common Agricultural Policy (CAP) Funds”, (with D.Mardas), Agricultural Economics Review, Vol. 12, Issue 2, p. 16-29, 2011.
“Assessing Competitiveness Relations for the Greek Μeat Ρrocessing Enterprises” (with C. Konstantinidis, K.Mattas and P.Drakos), In A Resilient European Food Industry in a Challenging World, G. Baourakis, K. Mattas et al. (Eds), Nova Science Publishers, Inc., ISBN: 978-1-61122-032-2, p. 213-222, 2011.
“Budget and Trade deficit Sustainability: The case of Cyprus” (with A.Athanasainas and P.Pantelidis). Journal of European Economy, Vol. 9, Issue 5, p.27-49, 2010.
“The Single European Market, the European Monetary Union and United States and Japanese FDI flows to EU” (with I.Smaragdi, and N.Varsakelis). Transnational Corporations, Vol. 19, No. 1, p. 55-68, 2010.
“Oil Price and Stock Market Linkages in a small Oil Dependent Economy: The Case of Greece” (with A.Lake and D.Mardas), Journal of Applied Business Research, Vol. 26, No. 4, p. 55-64, 2010.
“On the Dynamics of the Greek Twin Deficits: Empirical evidence over the period 1960 – 2008” (with P.Pantelidis, E.Trachanas and A.Athanasenas), International Journal of Economic Sciences and Applied Research, Vol. 2, No. 2, p. 9-32, 2009.
“Further Evidence on the Causal Relationship Between Government Spending and Economic Growth: The Case of Greece, 1958-2004”, (with P.Tsaliki), Acta Oeconomica, Vol. 59, No. 1, p. 57-78, 2009.
“An empirical Investigation of the FDI & Export Led Growth Hypothesis (ELGH): Evidence from the Greek Economy” (with A.Athanasenas), International Journal of Financial Economics and Econometrics, Vol.1, No. 2, p. 171-185, 2009.
“Investigating smoker's profiles: The role of psychosocial characteristics and the effectiveness of tobacco policy tools” (with E.Raptou and K.Mattas), American Journal of Economics and Sociology, Vol. 68, No. 2, p. 604-638, 2009.
“The Effects of the Increasing Oil Price Returns and its Volatility on four Emerged Stock Markets” (with E.Lake), European Research Studies Journal, Vol. XII, Issue 1, p. 149-161, 2009.
“Competing Theories of Unemployment and Economic Policies:Evidence from the U.S., Swedish and German Economies” (with. P.Tsaliki), The Indian Economic Journal, Vol. 56, No. 3, p. 90-108, 2008.
“The Dynamic Characteristics of Competitiveness in the E.U Fish Market'', (with K.Polymeros), The International Journal of Economic Issues, Vol. 1, No.1, p. 25-42, 2008.
“An Eclectic Causality Model for Income Growth: Evidence from Greece” (with A.Athanasenas), European Research Studies Journal, Vol. XI, Issue (1-2), p. 31-46, 2008.
“Testing for Market Integration and the Law of One Price: An Application to Selected European Milk Markets”, International Journal of Economic Research, Vol. 5, No.1, p. 93-104, 2008.
“Impact of Futures Co-movements for UK Cross-Listed Equities”, (with A.Koulakiotis and D.Chionis). Research in International Business and Finance, Vol. 22, No. 2, p. 145-161, 2008.
“The Effect of Euro on Athens Stock Exchange”, (in Greek, with K.Hatzikostis, A.Koulakiotis and N.Papasyriopoulos), Αgora without Frontiers. Review of International Economics and Policy, Vol. 12, No. 4, p. 390-413, 2007.
“Foreign Direct Investment Inward and Foreign Direct Investment Outward; Evidence from Panel Data” (with N.Apergis and N.Tabakis), Indian Development Review, Vol. 6, No. 1, p. 111-123, 2007.
“Impact of Arbitrage on European Financial Market Integration” (with A. Koulakiotis and N. Papasyriopoulos), Archives of Economic History, Vol. XVIII, 2, p. 129-154, 2006.
“Greek Budget Deficits, Structural Breaks and the Concept of Sustainability: New Econometric Evidence”, (with N.Tabakis). Economics and Business Review, Vol. 8, No. 3, p.263-278, 2006.
“Measuring the Impact of Stock Exchange Rules on Volatility and Error Transmission: The Case of European Cross-Listed Equities”, (with A.Koulakiotis), Zagreb International Review of Economics and Business, Vol. 9, No. 2, p.37-58, 2006.
“The Impact of Foreign Cross-Listings on Symmetric Information Spillovers between Markets in Brussels and Milan Exchanges”, (with N.Papasyriopoulos and A.Koulakiotis), International Research Journal of Finance and Economics, 4, p. 24-35, 2006.
“Dynamic Linkages between FDI Inflows and Domestic Investment: A Panel Cointegration Approach” (with N. Apergis and N. Tabakis), Atlantic Economic Journal, 34, p. 385-394, 2006.
“A Review of Stock Price Volatility Studies on Cash and Futures Markets”, Research Journal of International Studies, 4, p. 83-109, 2006.
“The Impact of Stock Exchange Rules on Volatility and Error Transmission: The Case of Frankfurt and Zurich Cross-Listed Equities”, (with A.Koulakiotis). Annals of Economics and Finance, 2, p. 321-338, 2006.
“The impact of foreign cross-listings on asymmetric spillovers in Brussels stock exchange”, (with N.Papasyriopoulos and A.Koulakiotis). Investment Management and Financial Innovations, Vol. 3, No. 1, p. 89-96, 2006.
“Is Greek Stock Market a Safe Place Against Inflation?” (with A.Lake), Series in Accounting and Finance in Transition, no. 2, 2005.
“Structural Changes and Trend Behaviour of the European Cotton”, (with Κ.Μattas and K.Polymeros), International Journal of Economic Research, Vol. 2, No. 2, 2005.
“Factors Affecting Cigarette Demand”, (with M.Raptou, K.Mattas and E.Tsakiridou), International Advances in Economic Research, Vol. 11, No. 3, 2005.
“Sectoral Cointegration and the Role of Agriculture in the Economy of Cyprus during 1960-1998: A Vector Auto Regression Approach”,(with Μ. Μarkou and Κ. Μattas). Agricultural Economics Report43, Agricultural Research Institute, Ministry of Agriculture, Natural Resources and the Environment, May 2004.
“Macroeconomic Uncertainty and Sectoral Output Performance: Empirical Evidence from Greece”, (with N. Tabakis), Agricultural Economics Review, Vol. 5, No. 1, 2004.
“Testing the Intertemporal Substitution Hypothesis: The Impact of Income Uncertainty on Savings” (with N.Apergis). Weltwirtschaftliches Archiv, Vol. 137(3), 2001.
“Investigating the Complementarity Hypothesis in Greek Agriculture: An Empirical Analysis” (with N.Tabakis). Journal of Agricultural and Applied Economics, 33, 2001.
“Current Account Deficit Sustainability: The case of Greece” (with N.Apergis and N.Tabakis).Applied Economics Letters, 7, No. 9, 2000.
“FDI and Uncertainty: A Comparative Analysis between Greece and Hungary”. East-West Series in Economics, Business and the Environment, Vol. II, No. 1&2, 1999.
“Does Inflation Uncertainty Matters in Foreign Direct Investment Decision? An Empirical Investigation for Spain, Portugal and Greece” (with N.Apergis). International Review of Economics and Business, Vol. 44, No. 4, 1998.
"Spending and Revenues in Greece: New Evidence from Error-correction Modelling", Applied Economics Letters, 4, 1997
“Macroeconomic Environment and Foreign Direct Investment Net Inflows: An Empirical Approach” (with N.Tabakis and N.Varsakelis). International Review of Economics and Business, Vol. 44, No. 2, 1997.
“Meteor Showers” and “Heat Waves” in Greek Financial Markets"(with N.Apergis and S.Papastamatis). Inernational Advances in Economic Research, Vol. 3, No. 4, 1997.
“Monetary Volatility, Real Volatility and Real Exchange Rates" (with N.Apergis). Research Note in International Advances in Economic Research, 1996.
“Modelling the Causal Relationship Between Prices and Wages in Greece: A Multivariate Empirical Approach” (with N.Tabakis) Review of Applied Research, Τ.Ε.Ι. of Pireus, Vol. 2, No. 1, 1996.
“Public Deficit Monetization in Greece: Evidence using Structural VAR Modeling” (with N.Apergis). Studi Economicci, No. 56, p. 137-152, 1995.
“The Accommodation Hypothesis in Greece. A Granger-Causality Approach” (with A.Karasavvoglou), SPOUDAI, Vol.43, No. 1, p. 3-18, 1993.
"The Long-run Relationship between Price Inflation and Wage Inflation in Greece". Memorial Volume, School of Forestry, Aristotle University of Thessaloniki, 1991.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

“The issue of convergence: New empirical evidence for the Central Eastern European area” (with C.Katrakilidis). 4th international conference “The economies of Balkan and Eastern Europe countries in the changed world”, EBEEC2012, May 11-13, 2012, Sofia, Bulgaria
“Do FDIs enhance economic growth in Central Eastern European( CEE) economies?” Evidence from panel cointegration tests” (with C.Katrakilidis). International Conference on International Business ICIB 2012, Thessaloniki, Greece.
“Fiscal deficits under financial pressure and insolvency: More empirical evidence for Italy, Greece and Spain” (with E.Trachanas and C.Katrakilidis) Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance IMAEF 2012, June 21-22, 2012, University of Ioannina, Ioannina
“Keynes or Wagner? Evidence from panel cointegration tests” (with a. Gkoulgkoutsika and C.Katrakilidis) Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance IMAEF 2012, June 21-22, 2012, University of Ioannina, Ioannina
"The Investigation of the Dynamic linkages between Real Estate Market and Stock Market in United Kingdom" (with E.Tsanana, E.Trachanas andF.Emmanoulidou), 10th Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.) 16-17 December 2011, Athens, Greece.
"The Dynamic Linkages between Oil Prices and Stock Prices: A Non-Linear Asymmetric Cointegration Approach", (with P.Rafailidis, E.Trachanas and N.Avgeris), 10th Conference of the Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.) 16-17 December 2011, Athens, Greece.
"Asymmetric Effects of Inflation on Stock Market Prices: New Empirical Evidence Using Greek Data" Katrakilidis Constantinos, Lake Andreas and Trachanas Emmanouil. In the Proceedings of the 5th International Conference on Applied Business and Economics (ICABE 2011) September 29-October 1, 2011, Piraeus, Greece.
"Government Spending and Revenues in Greece: New Evidence from Non-linear Cointegration", (with Athanasenas A., and Trachanas E.), In the Proceedings of the 7th International Scientific Conference: New Horizons in Industry, Business and Education, (NHIBE 2011) 25-26 August, 2011, Chios, Greece.
“An Empirical Investigation of Output Convergence in the EU South: Evidence from Spain, Portugal, Italy and Greece”, (with X.Chapsa and N.Tabakis), Conference Proceedings, International Conference on Applied Business & Economics, September-October 201,1 Piraeus-Greece.
“Price Transmission in the Swedish Pork Chain:Asymmetric non Linear ARDL”, (with K. Karantininis and Morten Persson), EAAE 2011 Congress, Change and Uncertainty Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources, August 30 to September 2, 2011 ETH Zurich, Zurich, Switzerland.
“An Empirical Analysis of Income Convergence in the EU Periphery”, (with X.Chapsa and N. Tabakis), New Horizons in Industry, Business and Education, Chios-Greece, August 2011.
"The Dynamics of the Greek Twin Deficits: Empirical Evidence from Europeanization" (with Trachanas E., (2010). In the Proceedings of the Workshop What Could We Learn From the Greek Experience With Europeanization? 27-29 May, 2010, Athens, Greece.
"An Empirical Investigation of the Dynamics of the Greek Twin Deficits" Pantelidis Panagiotis, Trachanas Emmanouil, Athanasenas L. Athanasios and Katrakilidis Constantinos. In the Proceedings of the 6th International Scientific Conference: New Horizons in Industry, Business and Education, (NHIBE 2009) 27-28 August, 2009, Santorini, Greece.
“Dynamic Linkages between Output Growth and Macroeconomic Volatility: Evidence using Greek Data”, (with X.Chapsa, N.Tabakis, and G.Konteos), International Conference on Applied Economics, Kastoria-Greece, 2009.
“The dynamics of Greek exports of animal products to the EU market” (with M.Lioliou and K.Polymeros). Conference Proceedings, 10th Conference of ETAGRO, 2009.
“Structural Changes from four Accessions: Denmark, Greece, Spain, Austria non-stationary Markovian Elasticities of the GDP”, (with K.Karantininnis). XIIth Congress of the European Association of Agricultural Economists, Gend-Belgium, August 2008.
“An Empirical Investigation of the Dynamic Relationship between the Oil Prices and the Athens Stock Exchange”. 5th Annual Conference of Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.), Thessaloniki-Greece, 2007.
“Institutional Changes and Trend Behaviour of European FDI Inflows”, (with E. Smaragdi and N. Varsakelis). 33rd European International Business Academy Conference (EIBA), Catania-Italy, December 2007.
“Testing the Dynamic Characteristics of Competitiveness in Fresh Fish Exports of Euro Mediterranean Countries”, (with K.Polymeros). 1st Mediterranean Conference of Agro Food Social Scientists, organized by the European Association of Agricultural Economists, (103rd Seminar of the EAAE) and the International Association of Agricultural Economists (IAAE). Barcelona-Spain, April 2007. Published in Agricultural Economics Data Base: http://agecon.lib.umn.edu.
“Dynamic Linkages between Inward and Outward FDI: A Panel Cointegration Approach”. 59th International Conference of the Atlantic Economic Society, London, 2005.
“Analyzing the Determinants of Smoking Behavior and their Differences across various Smoking Groups”. 9th International Conference on Marketing Development, Conference Proceedings, 2005.
“Structural Changes from Four EU Accessions: Denmark, Greece, Spain, Austria Non-Stationary Markovian Elasticities of the GDP”, (with K.Karantininis).Conference of the European Association of Agricultural Economists “The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System”, Kopenhagen, 2005.
“The Relationship Between Stock Market Returns and Inflation: An Econometric Investigation Using Greek Data”, (with D. Ioannidis and A.Lake). “International Symposium on Applied Stochastic Models and Data Analysis”, ASMDA 2005, Brest, France, Conference Proceedings, 2005.
“An Econometric Investigation of the Dynamic Characteristics of the Greek Budget Deficit) (with N. Tabakis and I. Kyritsis). 16th National Conference of Statistics of the Hellenic Statistical Institute, Conference Proceedings, 2004.
“An Econometric Investigation of the Twin Deficits Hypothesis: The case of Greece", (with N. Tabaki and P.Pantelidis). 16th National Conference of Statistics of the Hellenic Statistical Institute, Conference Proceedings, 2004.
“Is Greek Stock Market a Safe Place Against Inflation?”, (with A.Lake). 2nd International Conference on Accounting and Finance in Transition), Conference Proceedings, 2004.
“Simultaneity and Causality between FTSE\ASE 20 Future Index, FTSE/ASE Spot Market Index and the Respective Volatilities in Greece”, (with S.Athianos and A.Lake), 16th Conference of the Greek Statistical Institute, Conference Proceedings, 2004.
“Structural Dynamics of the Danish Pork Industry: A Maximum Entropy non-stationary Markov modelling approach” (with K.Karantininis). 10th International Conference of the European Association of Agricultural Economists, Saragosa, Spain, 2002.
“Sectoral Linkages and the role of Agriculture in the Cyprus Economy” (in Greek, with M. Markou). Conference Proceedings, 6th Conference of ETAGRO, 2002.
“The Investigation of Cotton Demand in European Union using the method of Multiple Stages” (in Greek, with K.Polymeros). Conference Proceedings, 6th Conference of ETAGRO, 2002.
“Budget Deficits and Interest Rates: The case of Greek Economy” (in Greek, with N. Apergis and V. Manesiotis). Conference on “The Present and the Future of the Greek Economy”. Conference Proceedings, Economic University of Athens 1998.
“Investment and the Interactions between Public and Private Sector” (in Greek, with A.Karasavvoglou and K.Terzidis). 4th Conference of Sakis Karagiorgas Foundation, Conference Proceedings, 1994.
“Fiscal Policy in Greece, 1950-1967” (in Greek, with A.Karasavvoglou and K.Terzidis). 3d Conference of Sakis Karagiorgas Foundation, Conference Proceedings, 1993.
“Α Cointegration Approach to the International Financial Integration” (with C.Karfakis and D.Moschos). 3d International Conference of the Economic Society of Thessaloniki, Conference Proceedings, 1992.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1."Do oil prices affect exchange rates? Non-linear evidence from U.S. Data", (with Rafailidis, P., Anagnostidis and Thomaidis, N.), ICABE 2014, International Conference on Applied Business & Economics,  October 23rd – 25th, 2014, European Cultural Centre of Delphi (ECCD), Greece. 
2. "Do Institutions Matter for Economic Growth and FDI? Evidence from Greece", (withI. Filippidis, and C. Karfakis),13th Annual Conference,European Economics and Finance Society,Thessaloniki, Greece, 2014.
3. "Dynamic Linkages between Energy System, Biofuels and Food Price Market", (with K. Kourti),13th Annual Conference, European Economics and Finance Society,Thessaloniki, Greece, 2014
4. "Oil, Growth and Terms of Trade in the Enlarged EU: New Empirical Evidence", (with E. Tsanana and P. Rafailidis), 13th Annual Conference, European Economics and Finance Society,Thessaloniki, Greece, 2014
5. "An Empirical Investigation of the Dynamic Relationship between Tourism, CO2 Emissions, Energy Consumption and Growth: Evidence from Greece”, (with V. Patsikaand I. Kyritsis), 13th Annual Conference, European Economics and Finance Society,Thessaloniki, Greece, 2014
6."Investigating the Dynamic linkages between Growth, Tourism and CO2 Emissions: Panel Evidence from the Mediterranean Countries", (with L.Amanatidou), 13th Annual Conference,European Economics and Finance Society,Thessaloniki, Greece, 2014
7."The Dynamic Relationship of Health and Growth in Europe", (with K. Sotiriadou and G. Konteos), 13th Annual Conference,European Economics and Finance Society,Thessaloniki, Greece, 2014
8."Technology Evolution and Long Waves: Investigating their Relation with Spectral and Cross-Spectral Analysis", (with E. Ozouni and G. Zarotiadis),13th Annual Conference, European Economics and Finance Society,Thessaloniki, Greece, 20149.
9.“Investigating the Long Cycles of Capitalism with spectral and cross-spectral analysis”, (with E. Ozouni and G. Zarotiadis), 10th International Conference of ASECU, Babes-Bolyai University, Faculty of Economics and Business Administration, Cluj Napoca, Romania, May 16-17, 2014.
10.“A panel data analysis of real convergence in the EU-15:The North vs. South European states case”, (withX.Chapsa and A. Athanasenas), 6th International Conference, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed world (EBEEC 2014), May 9-10, 2014, Nis, Serbia.
11.“Balkan Area & EU-15: An empirical investigation of Growth Convergence”, (with Tsanana E. and P. Pantelidis). International Conference on “The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World”, EBEEC 2011, Pitesti-Romania.
12.“The Eastwards European Union Expansion and the Expected Migrating Stream”, (with A. Karasavvoglou and Th. Oikonomou). “A New All-European Development Model in an Enlarged EU, Social and Economic Aspects”, Pozna- Poland, 2004.
13.“Testing for Income Convergence: Evidence for the Four Cohesion Countries”, (with X.Chapsa and N.Tabakis), International Conference on Applied Business, Kavala-Greece, 2009.
14.“Daily Patterns in Greek Foreign Exchange Market” (with P.Alexakis and N.Apergis). 4th Annual International Conference of Multinational Finance Society, Thessaloniki, 1997.
15.“Immigration and Low-wage Employment in Greece” (with A.Karasavvoglou). Conference on Problems of Low-Wage Employment, Bordeaux, 1997.
16.“Monetary Volatility, Real Volatility and Real Exchange Rates: Evidence from GARCH Estimates and Variance Decomposition Tests” (with N.Apergis), 41st International Conference of the Atlantic Economic Society, Paris, 1996.
17.“The Demand for Foreign Reserves and Exchange Rate Adjustments: The Case of Greece, 1976-1992” (with C.Karfakis), 4th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki, 1994.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

“Long wave or business cycle? Eastern and South - Eastern Europe specificities” (with E.Ozouni, and G.Zarotiadis).In Systemic Economic crisis: Current issues and Perspectives Research monograph.Edited by Irena Kikerkova, Ph.D The cooperation with the Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region, 2013.
“Balkan Area & EU-15: An empirical investigation of Income Convergence”, (with Eftychia Tsanana and Panagiotis Pantelidis). In Balkan and Eastern European Countries in the Midst of the Global Economic Crisis, Anastasios Karasavvoglou and Persefoni Polychronidou, (Eds.), Springer, ΙSBN 978-3-7908-2872-6, 23-33, 2013.
“Assessing Competitiveness Relations for the Greek Μeat Ρrocessing Enterprises” (with Christos Konstantinidis, Konstadinos Mattas and Periklis Drakos). In A Resilient European Food Industry in a Challenging World, George Baourakis, Kostadinos Mattas et al. (Eds.), Nova Science Publishers, Inc., ISBN: 978-1-61122-032-2, 213-222, 2011.
“Is Greek Stock Market a Safe Place Against Inflation?”, (with Andreas Ektor Lake). In Accounting and Finance in Transition, Volume 2, Prodromos Chatzoglou and Zelico Sevic (Eds.), Greenwich University Press, 2005.
“Sectoral Cointegration and the Role of Agriculture in the Economy of Cyprus during 1960-1998: A Vector Auto Regression Approach”,(with Μ. Μarkou and Κonstadinos Μattas). Agricultural Economics Report 43, Agricultural Research Institute, Ministry of Agriculture, Natural Resources and the Environment, May 2004.
"The Long-run Relationship between Price Inflation and Wage Inflation in Greece". Memorial Volume, School of Forestry, Aristotle University of Thessaloniki, 1991.

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

«Εισαγωγή στη Σύγχρονη Οικονομετρική Ανάλυση» (με Γ. Κοντέο και Ν. Σαριαννίδη). Αυτοέκδοση, Θεσσαλονίκη 2017.
«Εισαγωγή στην Οικονομετρία-Ασκήσεις» (με Ν. Ταμπάκη. Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ, Θεσσαλονικη, 2011.

 

[email protected]
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγητής
Γραφείο:
201
Τηλέφωνο:
2310996467
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Οικονομετρία

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

Στατιστική Ι και ΙΙ

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

Ποσοτικές Μέθοδοι στην Οικονομία και Διοίκηση

Μεθοδολογία Έρευνας

Eνημέρωση στο e-mail σου