Μέλη ΔΕΠ
Γρηγόρης Ζαρωτιάδης
Καθηγητής

Σπουδές

Doktor und Magister der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, Johannes Kepler Universitaet Linz Austria

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

Τρέχουσες Ακαδημαϊκές Θέσεις:

 • Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ
 • Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας και Υποστήριξης Λήψεως Αποφάσεων του ΑΠΘ
 • Αναπληρωτής Πρόεδρος της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του ΑΠΘ
 • Διευθυντής του Διεπιστημονικού Εργαστηρίου Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών ΑΠΘ
 • Πρόεδρος της ASECU - Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region
 • Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης.
 • Μέλος του Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Black Sea
 • Συντονιστής του Black Sea and Eastern Mediterranean Academic Network (BSEMAN)

Προηγούμενες Ακαδημαϊκές Θέσεις στο αναρτημένο αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Οικονομική Μεγέθυνση
Οικονομική Ανάπτυξη

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις:

 • “Infant Economies in South-Eastern Europe”, Economic Annals, Volume LXV, No. 226 / July – September 2020
 • “The impact of technological changes on income inequality: The EU states case study” (Co-author: Andriy Stavytskyy and Ganna Kharlamova), Journal of International Studies, 11(1) (2018), 76-94
 • “A comprehensive review for Green Product term: From definition to evaluation” (Co-author: Eva Sdrolia), Journal of Economic Surveys, (2018), electronic version: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/joes.12268.
 • “Technology Evolution and Long Waves: Investigating their Relation with Spectral and Cross-Spectral Analysis”, (Co-Authors: E. Ozouni, C. Katrakylidis), JOURNAL of APPLIED ECONOMICS, 2018, 21:1, 160-174, DOI: 10.1080/15140326.2018.1526872.
 • “Standing-on-Shoulder and Fishing-out Synergies: A Model for Endogenous Long-Waves” (Co-author” Ε. Ozouni), Theoretical Economics Letters, Vol.7 No.7, December 2017.
 • “Urbanization in the Black Sea Ports: An Empirical Analysis” (Co-author: Domna Lyratzopoulou), International Journal of Economics & Management Sciences, Volume 8, Issue 1, (2019).
 • “Investigating the Long Cycles of Capitalism with Spectral And Cross-Spectral Analysis”, (Co-authors: Eirini Ozouni, Constantinos Katrakylidis), South-Eastern Europe Journal of Economics, Fall 2015, Vol. 13, No 1.
 • “European Union: a diverging Union?” (Co-author: Aristea Gkagka), Journal of Postkeynesian Economics, Summer 2013, Vol. 35 No. 04.
 • “Employment and unemployment duration in less developed regions” (Co-author: Ioannis Theodosiou), Journal of Economic Studies - 2010/05, Vol. 37, Iss. 5

Το σύνολο των δημοσιεύσεων στο αναρτημένο αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγητής
Γραφείο:
201
Τηλέφωνο:
2310991163
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακά:

Διεθνής Μακροοικονομική

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Οικονομίας

Πολιτικές Οικονομικής Ανάπτυξης


Μεταπτυχιακά:


Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Οικονομικά και Αναπτυξιακά Σχέδια

Οικονομική Ανθρωπολογία

Eνημέρωση στο e-mail σου