Μέλη ΔΕΠ
Αθανάσιος Τσαδήρας
Καθηγητής

Σπουδές

  • 2002 Μεταδιδακτορικό (υποστηριζόμενo με υποτροφία του ΙΚΥ). Θέμα MεταΔιδακτορικής Διατριβής: "Ανάπτυξη Ευφυών Τεχνικών για τη Λήψη Αποφάσεων, την Πρόγνωση, το Στρατηγικό Προγραμματισμό και η εφαρμογή τους σε Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων", Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
  • 1997 Διδακτορικό (υποστηριζόμενo με υποτροφία του ΙΚΥ). Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: "Τεχνητή Νοημοσύνη" - (Ασαφείς Γνωστικές Απεικονίσεις και Νευρώνες Βεβαιότητας), Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αξιολόγηση: Άριστα
  • 1992 Μεταπτυχιακό (υποστηριζόμενο με υποτροφία του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης "European Social Funds"). Τίτλος: Μάστερ στην Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (MSc in Applied Artificial Intelligence), αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (Computing Science), Πανεπιστήμιο Αμπερντήν Σκωτίας (Aberdeen), απόκτηση Τίτλου Master in Science with Distinction (Μεταπτυχιακός Τίτλος με Τιμητική Διάκριση)
  • 1991 Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βαθμός Πτυχίου: 8.50 - "Άριστα"

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

Είναι Διευθυντής του Εργαστήριου «Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές Επιστήμες» (http://infolab.econ.auth.gr) από το Σεπτέμβριο 2016.

Έχει συμμετάσχει ή συντονίσει περισσότερα από 25 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ από το 2009

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται: Η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Εξόρυξη Πληροφορίας από Δεδομένα, η Μηχανική Μάθηση, τα Νευρωνικά Δίκτυα, τα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Απόφασης, η Επιχειρηματική Ευφυία και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά/συνέδρια/ κεφάλαια σε βιβλία και έχει συγγράψει 4 βιβλία. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Babai M. Z., Tsadiras Α., Papadopoulos C. “On the empirical performance of some new neural network methods for forecasting intermittent demand”, IMA Journal of Management Mathematics, vol. 31, issue 3, pp. 281–305, 2020.
  • Tsadiras Α, Nerantzidou M. “An Experimental Study on Social Media Advertising for Charity”, International Journal of Economics and Business Administration, vol. VII, issue 4, pp. 403-416, 2019.
  • Viktoratos I., Tsadiras A.K., Bassiliades N, "Combining Community-Based Knowledge with Association Rule Mining to Alleviate the Cold Start Problem in Context-Aware Recommender Systems", Expert Systems with Applications, Vol. 101, pp. 78-90, 2018.
  • Viktoratos I., Tsadiras Α.Κ., Bassiliades N., "Modeling Human Daily Preferences through a Context-Aware Web-Mapping System Using Semantic Technologies", Pervasive and Mobile Computing, Vol. 38, Part 1, pp. 14-40, 2017.
  • Tsadiras, A., Zitopoulos, G., “Fuzzy cognitive maps as a decision support tool for container transport logistics” Evolving Systems vol.8, pp.19–33, 2017.
  • Tsadiras Α.Κ., Papadopoulos C.T, O'Kelly M.E.J., "An Artificial Neural Network based Decision Support System for Solving the Buffer Allocation Problem in Reliable Production Lines", Computers & Industrial Engineering, vol. 66, issue 4, pp. 1150-1162, Elsevier, 2013.

 

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Προσωπική ιστοσελίδα
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγητής
Γραφείο:
202
Τηλέφωνο:
2310997181
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Πληροφορική Ι

Πληροφορική ΙΙ

Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Εμπόριο


Μεταπτυχιακά:


Επιχειρηματική Ευφυία

Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Πληροφοριακά Συστήματα για την Εφοδιαστική και Νέα Υποδείγματα στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις

Κοινωνικο-οικονομικά δίκτυα

Eνημέρωση στο e-mail σου