Μέλη ΔΕΠ
Αλέξανδρος Διαμαντίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπουδές

Πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεστημίο Αιγαίου, 1997
MSc in Computer Applications Dublin City University Ireland
PhD στην Ανάλυση και Μοντελοποίηση Συστημάτων Παραγωγής από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προιόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2006

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

2007-2009
Διδάσκων ΠΔ/407 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

2005-2006
Διδάσκων ΠΔ/407 στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προιόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

2009-2016
Λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

2017
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ανάλυση, Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής και Εφοδιασμού
Στοχαστική Επιχειρησιακή Έρευνα


Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

A.C. Diamantidis, S.I. Koukoumialos and M.I. Vidalis (2016), Performance evaluation of a push–pull merge system with multiple suppliers, an intermediate buffer and a distribution centre with parallel machines/channels, International Journal of Production Research (IJPR), 54(9) ,pp 2628-2652.

A.C. Diamantidis, S.I. Koukoumialos and M.I. Vidalis (2017), Markovian analysis of a push-pull merge system with two suppliers, an intermediate buffer and two retailers, International Journal of Operations Research and Information Systems, 8(2), pp 1-35.

Leyla Demir, Alexandros C. Diamantidis, Deniz Türsel Eliiyi, Michael E. J. O'Kelly and Semra Tunali (2019), Optimal buffer allocation for serial production lines using heuristic search algorithms: A comparative study, International Journal of Industrial and Systems Engineering, 33(2), pp. 252-270.

Alexandros Diamantidis, Jun-Ho Lee, Chrissoleon Papadopoulos, Jingshan Li and Cathal Heavey, (2019), Performance Evaluation of Flow Lines with Non-identical and Unreliable Parallel Machines and Finite Buffers, International Journal of Production Research (accepted in press) https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1636322.

Michael Vidalis, Stelios Koukoumialos, Alexandros Diamantidis and George Blanas, (2019), Analysis of a two echelon supply chain with merging suppliers, a storage area and a distribution center with parallel channels, Operational Research An International Journal (accepted in press). DOI:10.1007/s12351-019-00540-x.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Ntio, D., Vidalis M., Koukoumialos S. and Diamantidis A. (2017), Performance evaluation of a push merge system with multiple suppliers, an intermediate buffer and a distribution center with parallel channels: The Erlang case, ODS 2017 organized by AIRO “international conference on optimization and decision science”, Sorrento, Italy, 4-7 September, 2017, pp 218.

Ntio, D., Vidalis M., Koukoumialos S. and Diamantidis A. (2017), A matrix analytic method for the performance evaluation of a two echelon split inventory system with stochastic demand and Erlang replenishment times. CIE47, International Conference on Computers & Industrial Engineering, Lisbon, Portugal 11-13 October 2017, pp 593-601.

Michael Vidalis, George Varlas, Stelios Koukoumialos and Alexandros Diamantidis, (2019), Optimal vendor managed inventory for a three level supply chain with lost demand and Coxian-2 lead times. EURO 2019, 30th EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH 23rd - 26th JUNE, DUBLIN IRELAND.

Stelios Koukoumialos, Michael Geranios, Michael Vidalis and Alexandros Diamantidis, (2019), Optimal inventory replenishment policies in continuous review multistage supply chains with lost demand and exponential lead times. EURO 2019, 30th EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH 23rd - 26th JUNE, DUBLIN IRELAND.

 

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο:
115
Τηλέφωνο:
2310996446
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:

(LOGISTICS ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Eνημέρωση στο e-mail σου