Μέλη ΔΕΠ
Χρήστος Ζηκόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Σπουδές

Μεταδιδακτορική έρευνα στο INSEAD Business School, Fontainebleau, France
Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων» από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Marketing και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος.
Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου
Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου
Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διοίκηση λειτουργιών σε παραγωγικά συστήματα και υπηρεσίες
Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας
Κυκλική Οικονομία

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

(ενδεικτικά)
Journal papers

Zikopoulos, C. and Tagaras, G., 2015. Reverse supply chains: Effects of collection network and returns classification on profitability. European Journal of Operational Research, 246 (2), 435-449
Panagiotidou, S., Nenes, G. and C. Zikopoulos, 2011. Optimal procurement and sampling decisions under stochastic yield of returns in reverse supply chains. OR Spectrum, 35 (1), 1-32
Van Wassenhove, L.N. and C. Zikopoulos, 2010. On the effect of quality overestimation in remanufacturing. International Journal of Production Research, 48 (18), 5263-5280
Tagaras, G. and C. Zikopoulos, 2008. Optimal location and value of timely sorting of used items in a remanufacturing supply chain with multiple collection sites. International Journal of Production Economics, 115, 424-432

Conferences

Configuration of Humanitarian Networks Subject to Post-Disaster Attacks. 30th European Conference on «Operational Research - EURO K», Dublin, Ireland, June 23-26, 2019.
Improving Inventory Management Efficiency through Advanced Demand Analysis: A Simulation Case Study. International Conference on «Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences», Thessaloniki, Greece, 6th-8th September, 134-141, 2017.
Configuration and analysis of ordering policies in the fashion industry. International Conference on «Business and Economics», Athens, Greece, April 21-22, 2017.
Recovery planning with stochastic lot-processing times. 7th IFAC Conference on «Manufacturing Modelling, Management and Control», Saint Petersburg, Russia, June 19-21, 2013.
Optimal location and value of timely sorting of used items in a remanufacturing supply chain with multiple collection sites. International Workshop on «Institutional View of Supply Chain Management», Tokyo, Japan, November 16-18, 290-315, 2006.

Ερευνητικά Προγράμματα

(ενδεικτικά)
«Εκπαίδευση στα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας παιδότοπου», με χρηματοδότηση από ιδιώτες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού Θεσσαλονίκης.
«Ποσοτική ανάλυση χαρακτηριστικών δειγματοληψίας για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικού πιστοποιητικού της τράπεζας Πειραιώς» με χρηματοδότηση από την Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης.
«ΜΙΔΑΣ: Μελέτη και Οργάνωση του Συστήματος Προμηθειών του ΑΠΘ» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.
«Ανάλυση συστημάτων εφοδιασμού και παραγωγής» στα πλαίσια του προγράμματος «Θαλής».
«Μελέτη οργάνωσης του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης».
«Ανάπτυξη συστήματος αποθεμάτων κρίσιμων κωδικών στην εταιρία ΡΟΔΑ Α.Ε.».
«Διερεύνηση συνδυασμού διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας με συστήματα προληπτικής συντήρησης τεχνολογικού εξοπλισμού και με τη διαχείριση αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας» στα πλαίσια του προγράμματος «Πυθαγόρας ΙΙ.».
«Ανάπτυξη συστήματος στατιστικού ελέγχου ποιότητας στην εταιρία ΜΕΒΓΑΛ», με χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

 

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο:
106
Τηλέφωνο:
2310996422
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική & στη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (6ο εξάμηνο)

Διοίκηση και Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (7ο Εξάμηνο)

Τεχνικές Προσομοίωσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (5ο εξάμηνο)

Inventory Management (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού)

Simulation of Supply and Production Systems (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού)

Κοινωνικο-οικονομικά Δίκτυα (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Δίκτυα και την Πολυπλοκότητα)

Eνημέρωση στο e-mail σου