Μέλη ΔΕΠ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ
Κυριακή Κοσμίδου
Καθηγήτρια

Σπουδές

Η Κυριακή Κοσμίδου είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος Master of Science (MSc) στη Χρηματοοικονομική από το University of Montreal, Canada και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Τραπεζική Διοίκηση από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.


Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

Η Κυριακή Κοσμίδου είναι Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Χρηματοοικονομική-Τραπεζική στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (9/2020-8/2022) και Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ».

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) καθώς και στo ΤΕΙ Λάρισας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που πραγματοποιείται σε σύμπραξη με το Staffordshire University of Gr. Britain. Aπό το 2006 διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τραπεζική» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ από το 2019 διδάσκει στο Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Από το 2010 διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MSc in Banking and Finance στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στη τραπεζική διοίκηση, τη χρηματοοικονομική, την αξιολόγηση επενδύσεων, τη διαχείριση κινδύνων και την ενέργεια.


Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνούς κύρους επιστημονικά/ακαδημαϊκά περιοδικά με κριτές μεταξύ των οποίων Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Stability, Research in International Business and Finance, International Review of Financial Analysis, European Journal of Operational Research, Οmega, Optimization Letters, Applied Financial Economics, Journal of Multinational Financial Management, Managerial Finance, European Journal of Finance, The Energy Journal, Energy Economics και Energy Policy. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει διατελέσει μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Έχει συγγράψει 7 βιβλία, τα οποία διανέμονται σε φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.


Επιστημονικές Ενώσεις

Είναι Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Ενεργειακής Οικονομίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής και της Εταιρίας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής και μέλος αρκετών επιστημονικών εταιριών μεταξύ των οποίων το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακής Έρευνας κ.ά.

 

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγήτρια
Γραφείο:
204, 2ος όροφος ΟΠΕ
Τηλέφωνο:
2310996519
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι (Ε’ εξάμηνο)

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Στ’ εξάμηνο)

Τραπεζική Χρηματοοικονομική (Ζ’ εξάμηνο)


Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ»


Χρηματοοικονομική

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων


Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα»


Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Eνημέρωση στο e-mail σου