Μέλη ΔΕΠ
Χαράλαμπος Σπαθής
Καθηγητής

Σπουδές

Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). (1988).
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων, ΑΠΘ. (1995).
Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, (ΑΠΘ). (1996).

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

ΑΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

Από το 1990 έως το 1996 ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος.

Από το 1998 ως σήμερα διδάσκει ως μέλος ΔΕΠ.

Διδάσκει στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό του ΑΠΘ «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» και «Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ».

Διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Λογιστική, Ελεγκτική, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα.

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Έχει δημοσιεύσει σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και Τόμους, έχει συμμετάσχει σε Διεθνή Συνέδρια και έχει δημοσιεύσει σε Επαγγελματικά Περιοδικά. Επίσης έχει συμμετάσχει σε Ερευνητικά Προγράμματα.

Ο κατάλογος των δημοσιεύσεων και των παρουσιάσεων σε συνέδρια είναι εδώ

Η σελίδα στο Google Scholar είναι εδώ

 

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Προσωπική ιστοσελίδα
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγητής
Γραφείο:
204
Τηλέφωνο:
2310996688
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Μαθήματα (Προπτυχιακό)

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 

Ελεγκτική

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα


Μαθήματα (Μεταπτυχιακό)


Χρηματοοικονομική Λογιστική

Λογιστική στη Λήψη Αποφάσεων

Eνημέρωση στο e-mail σου