Μέλη ΔΕΠ
Δημήτριος Ψαλτόπουλος
Καθηγητής

Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα (1995); Πανεπιστήμιο Aberdeen Σκωτίας, Τομέας Οικονομικής της Υπαίθρου, Τίτλος Διατριβής: Input-Output Analysis of Scottish Forestry Strategies.
M.Sc in Agricultural Economics (1989); Πανεπιστήμιο Aberdeen Σκωτίας, Τομέας Αγροτικής Οικονομικής.
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών (1988); Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

Σεπτέμβριος 2020 – σήμερα
Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιούνιος 2013 - Αύγουστος 2020
Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2009 – Ιούνιος 2013
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2004-2008
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

2000-2004
Λέκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Οικονομική της Ανάπτυξης
Ανάλυση Οικονομικών Διαρθρώσεων (Analysis of Economic Structures)
Ανάλυση Επιπτώσεων Αναπτυξιακής Πολιτικής
Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης (Υποδείγματα Γενικής Ισορροπίας)

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Psaltopoulos, D., Wade, A. J., Skuras, D., Kernan. M., Tyllianakis, E. and Erlandsson, M. (2017). False Positive and False Negative Errors in the Design and implementation of Agri-environmental Policies: A Case Study on Water Quality and Agricultural Nutrients, Science of the Total Environment, 575, 1087-1099.

Schuman, I., Edmeades, S., Shamsiev, B., Gerber, D., Treguer, D., Christiaensen, L., Sehgal, M., Swinnen, J., Psaltopoulos, D., van der Celen, P., Garrone, M. and Ameye, H. (2017). Agriculture for Jobs and Growth in the Western Balkans. Report No. AUS19883. Agriculture Global Practice, The World Bank, Washington DC.

Edmeades, S., Tuchschneider, D., Deisadze, S., Gelashvili, S., Katsia, I., Mamardashvili, P., Psaltopoulos, D. and Giannakis, E. (2020). Analysis of Public Spending in Agriculture in Georgia. Agriculture and Food Global Practice, The World Bank, Washington DC.

Mauri, S., Psaltopoulos D. and Tsekouras, D. (2021). Raising Agricultural Productivity. In World Bank, Kosovo Country Economic Memorandum: Gearing Up for a More Productive Future. World Bank Group: Washington DC.

Varangis, P., Edmeades, S., Stoppa, A., Sinabell, F. and Psaltopoulos, D. (2021). Agricultural Risk Management Strategic Framework for Greece. ECA Sustainable Development - Agriculture and Food Global Practice. The World Bank: Washington DC.

Gkatsikos, A., Mattas, K., Loizou, E. and Psaltopoulos, D. (2021). The Neglected Water Rebound Effect of Income and Employment Growth, Water Resources Management, https://doi.org/10.1007/s11269-021-03032-w

Wade, A.J., Skeffington, R.A., Couture, R.M., Erlandsson Lampa, M., Groot, S., Halliday, S.J., Harezlak, V., Hejzlar, J., Jackson-Blake, L. A., Lepistö, A., Papastergiadou, E., Riera, J.L., Rankinen, K., Shahgedanova, M., Trolle, D., Whitehead, P. J., Psaltopoulos, D. and Skuras, D. (2022). Land Use Change to Reduce Freshwater Nitrogen and Phosphorus Will Be Effective Even with Projected Climate Change, Water, 14, 829-858. https://doi.org/10.3390/w14050829

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγητής
Γραφείο:
202
Τηλέφωνο:
2310996448
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Οικονομική του Περιβάλλοντος (συνδιδασκαλία)

Μακροοικονομική Ι

Οικονομικά της Φτώχειας


ΠΜΣ στα Οικονομικά:

Μεγέθυνση και Ανάπτυξη

Eνημέρωση στο e-mail σου