Μέλη ΔΕΠ
Μωϋσής Σιδηρόπουλος
Καθηγητής

Σπουδές

1975-1979
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Νομικών και  Οικονομικών Επιστημών

1979
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ

1980–1981
D.E.A. (Diplôme d’Etudes Approfondies) en Economie
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion Université Louis Pasteur, Strasbourg (France)

1981–1984
Doctorat de 3 éme cycle d’ Economie
Université Louis Pasteur, Strasbourg (France)

1984–1989
Doctorat d’Etat, ès-Sciences Economiques
Université Louis Pasteur, Strasbourg (France)

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

 

2009–2021
Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2005–2009
Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Σχολή Νομικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

2001–2005
Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

1993 & 1995
Visiting Associate Professor
University of Virginia (USA) - Department of Economics
Charlottesville, VA – USA.              

1995–2001
Maître de Conférences (1ère classe)
(Επίκουρος Καθηγητής, με μονιμότητα)
Université Louis Pasteur, Strasbourg (France)

1991–1995
Maître de Conférences (2ème  classe)
(Λέκτορας Οικονομικών Επιστημών)
Université Louis Pasteur, Strasbourg (France)

1990–1991
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
(Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης)
Université Louis Pasteur, Strasbourg (France)

1985–1990
Υπότροφος, υποψήφιος διδάκτορας και ερευνητής στο Bureau d’Economie Théorique et Appliquée (Β.Ε.Τ.Α), UMR 7522, CNRS.
Université Louis Pasteur, Strasbourg (France)

 

Ακαδημαϊκές διοικητικές θέσεις: 

2009-2013
Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2007–2009
Αναπληρωτής  Πρόεδρος

2007–2012
Μέλος της Επιτροπής Ερευνών (Α.Π.Θ)

2005–2010
Διευθυντής Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης & Πολιτικής
Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών|
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2002–2004
Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (ΔΟΣΑ),
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ)

1997–2001
Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών
Επιστημών και Διοίκησης, Université Louis Pasteur,
Στρασβούργο (Γαλλία)

1999–2001
Μέλος του Conseil Scientifique (Επιτροπή Ερευνών)
Πανεπιστήμιο Louis Pasteur, Στρασβούργο (Γαλλία)

1997–2001
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου Β.Ε.Τ.Α (Bureau d’Economie Théorique et Appliquée), Université Louis Pasteur, Στρασβούργο (Γαλλία)

1998–2001
Διευθυντής του διπλώματος DEUG (δυο πρώτα έτη) στην «Οικονομία και  Διοίκηση»,  Université Louis Pasteur, Στρασβούργο (Γαλλία).

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική.

Θέματα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια νομισματική ένωση, παίγνια οικονομικής πολιτικής.

Ευρωπαϊκή μακροοικονομική ανάλυση και θέματα μακρο-οικονομετρικών υποδειγμάτων ανοικτής οικονομίας.

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Α .  Διατριβή-Συγγράμματα:

 • Moise Sidiropoulos et Aristomène Varoudakis, « Macroéconomie en Pratique», Éditions Dunod, Col. Eco Sup, Paris (2019), p. 256.
 • Barbier-Gauchard, Amelie, Moise Sidiropoulos et Aristomène Varoudakis “La gouvernance de la zone euro : Réalités et perspectives”,    Editions De Boeck, Bruxelles, (2018). p. 447.
 • Sidiropoulos Moise,  « Fluctuations et conjoncture économique», Editions du CNED, pages 255, Poitier France, 2000.
 • Μωϋσής Σιδηρόπουλος, «Μακροοικονομική Λογιστική: Θεωρία και Εφαρμογές», Εκδόσεις Ζυγός, σελίδες 345,  Θεσσαλονίκη 
 • Μωϋσής Σιδηρόπουλος, «Εισαγωγή στη Μακροοικονομική ανάλυση», Εκδόσεις Ζυγός, σελίδες 659,  Θεσσαλονίκη 
 • Μωϋσής Σιδηρόπουλος, «Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική», Εκδόσεις Ζυγός, σελίδες 755,  Θεσσαλονίκη 
 • Sidiropoulos Moise,  «Changes Flexibles et la Coordination des Politiques Monétaires : une application économétrique au cas France - RFA», Doctorat d’Etat, Université Louis Pasteur de Strasbourg, 1990.

Β.  Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (Econ. Lit. Index List):

 • "Eurozone’s Future : a State of Knowledge" (La zone euro et son avenir : Un état des savoirs) (A. Barbier-Gauchard, M. Sidiropoulos, A. Varoudakis), Revue d’Economie Financière No 133, 2019, p. 249-272.
 • "Monetary policy with asymmetries in the asset markets participation, counter-cyclical fiscal policy and « non-atomistic » wage setters" (X. Chrysanthopoulos, M. Sidiropoulos), The Journal of Economic Asymmetries (18) May 2018
 • “Is There a Role for Central Bank Independence on Public Debt Dynamics? (avec Stephanos Papadamou et Eleftherios Spyromitros), Journal of Applied Finance & Banking, 7, no. 1, 103-117,  2017.
 • "Taylor rule for EU members: Does one rule fit to all EU member needs? " (Papadamou Sthephanos, Moise Sidiropoulos, Vidra Aristea.). The Journal of Economic Asymmetries (18) September 2018
 • "Central Bank Transparency and Exchange Rate Volatility Effects on Inflation-Output Volatility" (avec Stephanos Papadamou et Eleftherios Spyromitros), accepted for publication, Economics and Business Letters, 2017.
 • «Investigating the relationship between central bank transparency and stock market volatility : A nonparametric approach” (avec Stephanos Papadamou et Tzeremes), Kredit und Kapital, 2017.
 • “Interest rate dynamic effect on stock returns and Central Bank Transparency: Evidence from Emerging markets” (avec Stephanos Papadamou et Eleftherios Spyromitros), Research in International Business and Finance,
 • “Robustness of Optimal Interest Rate Rules in an Open Economy” (avec Li Qin), Bulletin of Applied Economics, 2016, 3(1), 29-46, June 30, 2016.
 • “Central Bank Transparency and the Interest Rate Channel: Evidence from Emerging Economies” (avec Stephanos Papadamou et Eleftherios Spyromitros), Economic Modelling, 48, 167-174, 2015.
 • “Fiscal policy, institutional quality and central bank transparency” (avec Moise Sidiropoulos, Meixing Dai et Eleftherios Spyromitros), The Manchester School 83(5), 523-545, 2015.
 • “Central bank credibility aspects and macroeconomic performance” (avec Stephanos Papadamou et Eleftherios Spyromitros), Eastern  European Economies 52(4), pp. 5-31, 2014.
 • “Does monetary policy transparency affect stock market volatility?” (Moise Sidiropoulos, Stephanos Papadamou et Eleftherios Spyromitros), Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 31, pp. 362-377, 2014.
 • “Robust Monetary Policy under Model Uncertainty and Inflation Persistence” (Moise Sidiropoulos, Li Qin et Eleftherios Spyromitros), Economic Modelling, 30, pp. 721-728, 2013.
 • “Fiscal disciplining effect of Central Bank opacity: Stackelberg versus Nash equilibrium” (Moise Sidiropoulos, Meixing Dai), Economics Bulletin, 31(4), pp. 3068-76, 2011.
 • “Monetary and Fiscal policy interactions with Central Bank transparency and public investment” (Moise Sidiropoulos, Meixing Dai), Research in Economics 65(3), 195-208, 2011. 
 • “Monetary Policy with Uncertain Central Bank Preferences for Robustness” (Moise Sidiropoulos, Li Qin et Eleftherios Spyromitros), Bulletin of Economic Research, 62(2), pp. 197-208, 2010.
 • “Another Look at the Determinants of Foreign Direct Investment in MENA Countries: An Empirical Investigation” (Moise Sidiropoulos, Sufian Eltayeb Mohamed), Journal of Economic Development 35(2), 75-95, 2010.
 • “Does Workers' Remittances Affect Growth: Evidence from Seven MENA Labor Exporting Countries” (Moise Sidiropoulos, Sufian Eltayeb Mohamed), International Research Journal of Finance and Economics 46, pp. 181-194, 2010.
 • “Monetary Union Enlargement, Fiscal Policy and Strategic Wage Setting” (Moise Sidiropoulos, Blandine Zimmer),       Review of International Economics 17 (3), pp. 631-649, 2009.
 • “Are the Determinants of Foreign Direct Investment in MENA Countries Specific?: Evidence from Panel Data” (Moise Sidiropoulos, Sufian Eltayeb Mohamed), The Journal of World Economic Review  4(1), 39-53, 2009.
 • “Central bank’s conservativeness and transparency”, (Moise Sidiropoulos et Meixing Dai), Research in Economics 62 (4), pp. 179-87, 2008.
 • “Fiscal Stabilization Policy in a Monetary Union with Asymmetric Shocks”, International Journal of Economic Research, 4(1), pp. 87-104, 2007.
 • “Central Bank Independence and the Cost of Disinflation: Why the wage contracts length matters?” (avec Giuseppe Diana), International Advances in Economic Research 12(3), pp. 287-297,
 • “Should inflation-targeting central banks care about dynamic instabilities in an open economy?” (Moise Sidiropoulos, Meixing Dai), Ekonomia (Cyprus Journal of Economics) 8(2), pp. 125-141, 2005.
 • “Central Bank Conservativeness and Labor Market Flexibility”, (avec G. Diana), International Journal of Economic Research, 2(2), pp.173-184, 2005.
 • “Has the “franc fort” exchange rate policy affected the inflationary dynamics? Theory and new evidence” (Moise Sidiropoulos, Jamel Trabelsi et Costas Karfakis), International Economic Journal 19(3), pp. 379-395, 2005.
 • “Central Bank Independence, Speed of Disinflation and the Sacrifice Ratio” (Moise Sidiropoulos et Giuseppe Diana), Open Economies Review 15, 383-400, 2004.
 • “Capital Mobility and Inflation Persistence: Theory and Evidence from Greece” (Moise Sidiropoulos, Costas Karfakis et Demetrios Moschos), International Journal of Finance and Economics 9, 1-9, 2004.
 • “Money Financing Deficits, Central Bank Reform and Inflation Persistence” (Moise Sidiropoulos, Athanasios Papadopoulos), Ekonomia – (Cyprus Journal of Economics) 7(1), pp.1-17, 2004.
 • “Designing Fiscal Institutions in a Monetary Union ( Sidiropoulos B. Godbillon), Open Economies Review 12(2), pp.163-79, 2001.
 • “Volatility Transmission Between Stock and Foreign Exchange Markets in Neighboring Areas” (Moise Sidiropoulos Jamel Trabelsi), Ekonomia (Cyprus Journal of Economics) 5(1), pp.47-60, 2001.
 • “On the Stability of Money Demand in Greece: Further Analysis” (avec Costas Karfakis), Applied Economics Letters 7(2), pp. 833-836, 2000.
 • “Testing the Credibility of Stabilization Programs: Evidence from Greece” (Moise Sidiropoulos Costas Karfakis et Jamel Trabelsi), International Journal of Finance and Economics 5(2), pp. 165-173, 2000.
 • “The sustainability of Fiscal Policies in the European Union: Evidence from Five Selected Countries” (avec Athanasios Papadopoulos), International Advances in Economic Research, 5(3), pp. 289-307, 1999.
 • “What Can we Learn from the 1980s French Monetary Policy in the European Monetary System?” Archives of Economic History, Vol. XI, pp. 117-126, 2000.
 • “La transparence de la politique monétaire et la dynamique des marchés financiers” (Moise Sidiropoulos, Meixing Dai et Eleftherios Spyromitros), Économie Appliquée 60(4), pp. 141-162,
 • “Règle du taux d’intérêt optimale, prix des actions et taux d’inflation anticipé : une étude de la stabilité macroéconomique” (Moise Sidiropoulos, Meixing Dai), Economie Appliquée, Tome LVI, n° 4, pp. 115-140, 2003.
 • “Politiques économiques et dynamiques du taux de change et du prix des actions avec effets de “pass-through” (Moise Sidiropoulos, Meixing Dai), Economie Appliquée, Tome LV, n° 1, pp.195-221, 2002.
 • “Politiques économiques et dynamiques du taux de change et du prix des actions avec effets de “pass-through” (Moise Sidiropoulos, Meixing Dai), Economie Appliquée, Tome LV, n° 1, pp.195-221, 2002.
 • “Les chocs monétaires et la persistance du taux de chômage” (Moise Sidiropoulos,J. Trabelsi), Economie et Prévision 148, pp. 41-47, 2001.
 • “Unification allemande et effets macroéconomiques : une approche économétrique”, Economie Appliquée, Tome XLV n° 3, pp. 121-150, 1992.

Γ. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους:

 • «Robust Control and the Monetary Policy Delegation» (with G. Diana), in Massimo Salzano and David Colander (ed.): “Complexity Hints for Economic Policy”, p.303-310, Springer-Verlag Publisher, 2007.
 • «Marchés des changes, marchés des actifs financiers et politique monétaire dans l’UEM», (M. Dai) in Michel Dévoluy (ed), "Les politiques économiques européennes : enjeux et défis", Editions du Seuil, Paris 2004. 

«L’identité européenne à travers la centralisation des  négociations salariales au sein de l’Union Européenne», (με G. Diana), Chapitre 8, p. 265-285, Gilbert Koenig (ed.), «L’Euro, vecteur d’identité européenne», Presses Universitaires de Strasbourg (PUS), 2002.

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγητής
Γραφείο:
202 (κτίριο ΝΟΠΕ)
Τηλέφωνο:
2310998710
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

2005–2010

Μακροοικονομική Ι (Δ εξάμηνο)

Μακροοικονομική ΙΙ (Ε εξάμηνο)

Εθνικοί Λογαριασμοί (Γ εξάμηνο)

Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής (ΣΤ εξάμηνο)

Νομισματική Θεωρία και Πολιτική Ι και ΙΙ (Ζ, Η εξάμηνο)

 

2007–2008 / Μεταπτυχιακό:

Μακροοικονομική Θεωρία (ένα εξάμηνο)

Eνημέρωση στο e-mail σου