Μέλη ΔΕΠ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ
Νικόλαος Βαρσακέλης
Καθηγητής

Σπουδές

1989:
Διδακτορικό Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών            Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.       

1983:
Master of Arts in Economics, Department of Economics, McMaster University, Canada

1981:
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

2018-:
Καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

2004- 2018:
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

1997-2004:
Επίκουρος Καθηγητής Βιομηχανικής Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ.

1992-1997:
Λέκτορας Οικονομικής Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ

1999-2010:
Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του ΔΠΘ στο οποίο δίδαξα το μάθημα της Εισαγωγής στη Μακροοικονομική, Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Διεθνών Επιχειρησιακών Σχέσεων

1999-2000:
Επισκέπτης Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ στο οποίο δίδαξα το μάθημα της Μικροοικονομική Ανάλυση.

1990-1992:
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος στο CITY College για θέματα προγράμματος σπουδών και ακαδημαϊκού προσωπικού.

1987-88:
Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο οποίο δίδαξα τα μαθήματα: Οικονομικά Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης και Ελληνική Οικονομία.

1985-89:
Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Ασχολήθηκα με τα φροντιστήρια  στα μαθήματα: Μακροοικονομική Θεωρία, Μικροοικονομική Θεωρία, Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής, Επιχειρησιακή Ερευνα.

1982-83:
Teaching Assistant στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του McMaster University (φροντιστηριακά μαθήματα στη Μικροοικονομική και Μακροοικονομική).

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Οι ερευνητικές εργασίες αναφέρονται σε θέματα βιομηχανίας και βιομηχανικής και τεχνολογικής πολιτικής, διεθνών επενδύσεων, πολυεθνικών εταιρειών, επιχειρηματικότητας, ανθρώπινου δυναμικού και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

 1. “Promoters versus Adversaries of Change: Agent-Based Modeling of Organizational Conflict in Co-Evolving Networks” Mathematics 2020, 8(12), 2235 (with Evangelos Ioannidis, Ioannis Antoniou) https://doi.org/10.3390/math8122235
 2. “Competitive Conditions in Global Value Chain Networks: An Assessment Using Entropy and Network Analysis” Entropy 2020, 22(10), 1068; (with Georgios Angelidis, Evangelos Ioannidis, Georgios Makris, Ioannis Antoniou) https://doi.org/10.3390/e22101068
 3. “Change agents and internal communications in organizational networks”, (with Ioannidis and I. Antoniou), Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 528, August 2019, https://doi.org/10.1016/j.physa.2019.121385
 4. Experts in Knowledge Networks: Central Positioning and Intelligent Selections, Evangelos Ioannidis, Nikos Varsakelis, Ioannis Antoniou, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 509, 2018, Pages 890-905,ISSN 0378-4371, https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.06.003.
 5. Communication Policies in Knowledge Networks, Evangelos Ioannidis, Nikos Varsakelis, Ioannis Antoniou, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Volume 492, 2018, Pages 360-374, ISSN 0378-4371, https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.09.078.
 6. Does public sector crowd out entrepreneurship? Evidence from the EU regions. Zikou, Eva, Varsakelis, Nikos, Sarri, Aikaterini K.  2017 International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research,24, 4 pp. 866-881 doi: 10.1108/IJEBR-03-2017-0100
 7. International patenting: An application of network analysis, Bachar Moussa, Nikos C. Varsakelis, The Journal of Economic Asymmetries, Volume 15, 2017, Pages 48-55, ISSN 1703-4949, https://doi.org/10.1016/j.jeca.2016.12.001.
 8. “False beliefs in unreliable knowledge networks” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications · December 2017, ( with Ioannidis and I. Antoniou) DOI: 10.1016/j.physa.2016.11.070
 9. “Patenting abroad: Evidence from OECD countries, Technological Forecasting and Social Change, 2017 (with Archontakis, F)dx.doi.org/10.1016/j/techfore.2016.07.044
 10. “Intra and Inter - Regional Spillovers in European Union” Journal of Technology Transfer, October 2015, Volume 40, Issue 5, pp 760-781 (with K. Kalapouti)
 11. “Factors Affecting Patentee s to Start-up New Venture: Evidence from Greece.” International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research Vol. 18 Iss: 5, pp.544 – 558, 2012, (with I. Goniadis).
 12. “US Patents Abroad: Does Gravity Matter?” Journal of Technology Transfer, DOI 10.1007/s10961-010-9156-9, 2011 (with F. Archontakis)
 13. “Female Entrepreneurship and economic growth” in A. Sarri and Α. Trihopoulou (eds) Female Entrepreneurship: The Greek Realitiy. (with A. Sarri and E. Zikou) (in Greek)
 14. “Institutional Changes and Trend Behaviour of US and Japanese FDI Flows to EU” Transnational Corporations Journal, Vol 19, Nr. 1, 55-69, 2010 (with E. Smaragdi, K. Katrakylidis).
 15. “R&D and Tobin’s q in Emerging Financial Market: The Case of the Athens Stock Exchange”. Managerial and Decision Economics, 31, 353-361, 2010 (with E. Parcharidis)
 16. “The Economy of Kastoria Prefecture” in Society of Macedonian Studies, 2009. (in Greek)
 17. “The Misery Index in Greece during the Post War Era: Myths and Realities” in Volume in Honour of Professor Z. Papadimitriou. Thessaloniki, 2009. (in Greek)
 18. “Capital Structure, Short Run Financial Policy and Performance in a High Uncertainty Avoidance Culture: The case of Listed Manufacturing Firms in Greece”, Journal of Applied Business Research, Volume 24, Issue 3, September 2008, Pages 45-52 (with J. Ananiadis)
 19. “Public Procurement and Foreign Direct Investment: Cross Section Analysis for France, Germany, Italy, and United Kingdom” Atlantic Economic Journal, Volume 36, Number 2 / June, 2008, 183-193 (with D. Mardas and G. Papachristou)
 20. “The Economy of Florina Today” in Society of Macedonian Studies, 2007. (in Greek)
 21. “Education, Political Institutions and Innovative Activity: A Cross Country Empirical Investigation”, Research Policy, 2006, 35, 1083-1090.
 22. “Education System and Political Institutions: Keystones of National Innovation Systems”, στο Brox, R.E. Catterall, and P. Koveos (eds) Structural Reform and the Transformation of Organizations and Businesses, North Waterloo Academic Press, 2006
 23. ‘Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries: Do Institutions Matter?”, Transnational Corporations, 2004, Vol. 13, No. 2, 00.77-94 (with M.Pournarakis).
 24. “Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries: Do Institutions Matter?” in A.P. N. Refenes ed. Quantititative Methods in Finance: In Honor of Professor Andreas Kindis. Athens: Tipothito-Dardanos.(with M. Pournarakis), 2004
 25. “National culture and its impact on the choice of managing of director in international production: the case of foreign firms in Greece” The International Journal of Human Resources Management, 14:2, March 2003, (with T. Kessapidou)
 26. “Integrated International Production and Economic Development in Europe: The case of Balkans” in Hayford, M, A.G. Malliaris and M.E. Malliaris eds. The Global Economy: Financial, Monetary, Trade and Knowledge Asymmetries. Chicago: APF Press, 2003 (with M. Pournarakis).
 27. “The impact of national culture on international business performance: The case of foreign firms in Greece” European Business Review, Vol. 14, Ν 4, 2002, 268-276. (with T. Kessapidou).
 28. «Science Parks, High Tech Fantasies? An Analysis of the Science Parks of Greece» Technovation 22 (2002) pp.123-128. (with J. Bakouros and D. Mardas)
 29. “Human Capital as Determinant of the Competitive Advantage of Northern Greece” in TOPOS, 16, 2001, pp.15-29 (with N. Pavlidou).
 30. The Impact of Patent Protection, Economy Openness and national Culture on R&D Investment: A Cross - Country Empirical Investigation” Research Policy, 30, 2001, pp.1059-1068 .
 31. “National Culture and International Competitiveness” in L.Lester Loyd ed. Issues on Competitiveness, Edward Elgar, 2000.
 32. “Public Procurement Policy and the Czech Industry” στο International Advances in Economic Research, 1999, (with D. Mardas) Vol. 6 , No 3, Aug.2000
 33. “Strategy Reorientation of Business ad Competitive Advantage: The case of Textile Industry in Northern Greece” In Present and Future of the Greek Economy, Athens Economic University, 1998 (with N. Pavlidou)
 34. “Japanese Manufacturing Foreign Direct in Europe: Present Idiosyncrasies and Future Prospects”, in C.C. Paraskeyopoulos ed. Global Trading Arrangements in Transition, London: Edward Elgar 1998. (with M Pournarakis and D. Mardas).
 35. “Japanese FDI in Europe: An Extension of the Keiretsu Network?” In Mid-Atlantic Journal of Business, Vol. 34, Nr 3, December 1998 pp.190-203 (with M. Pournarakis and D. Mardas).
 36. "Macroeconomic Determinants of the Foreign Direct Investment Japan, USA and elected EC Countries " International Review of Economics and Business, Vol XLVIV, No 2, June 1997. (with K. Katrakilidis and N. Tambakis).
 37. "The Profile of Foreign Direct Investment in Greece: The Prospects Towards the Completion of The Internal Market", Economia Internazionale. Aug. 1996, pp. 1-14. (with D. Mardas).
 38. "Foreign Direct Investment in European Union: Integrating or Disintegrating Effects?" in C.Paraskevopoulos, R. Grinspun and T. Georgakopoulos eds. Economic Integration and Public Policy in the European Union, London: Edward Elgar, 1996 (with M Pournarakis).
 39. "Unions Firms and Agents in Cooperative Bargaining Game", SPOUDAI, Vol. 45, nr. 1-2, 3-13, 1995, (with M. Thomaidis).
 40. "Government, Firms and Unions in Non - Cooperative Game" in Honourary Volume for Professor S Poulopoulos, Department of Economics, AUTH, 1994.
 41. "European Integration: Prospects and Necessities for Welfare Maximization" στο " The Impact of the Single Market on the Industry of East Macedonia-Thrace Region", editors A. Lagopoulos and N. Komninos (financed by Volkswagen Stiftung Foundation), 1993.
 42. "The Impact of Foreign Exchange and Non-Traded Goods on Money Demand” SPOUDAI, Vol. 41, No. 4, 1991.pp. 420-430.
 43. Exchange Rate Dynamics and the Overshooting Hypothesis: An Empirical Testing for Canada - USA" in Economic Association of Thessaloniki, Special Edition for the 10th Anniversary, 1990. pp. 71-80.
 44. "The Impact of the Single Market on Greek Industry", European Economy, Special Issue on Social Europe, November 1990, pp. 177-202 (with D Mardas). «Οικονομική και Νομισματική Ένωση και οι Επιπτώσεις στον Δείκτη Μιζέριας (misery index)» στο Global Crisis and Economic Policy- Proceedings of the 11th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki, με τους Κλεονίκη Καλαπούτη και Μωυσή Σιδηρόπουλο, 2011
 45. «Η Οικονομία της Θεσσαλονίκης σήμερα και η προοπτική στο μέλλον: ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» στα πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Θεσσαλονίκη και ο Ευρύτερος Χώρος. Παρελθόν-Παρόν και Μέλλον. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2003.
 46. «The Impact of Patent Protection, Economy Openness and national Culture on R&D Investment: A Cross-Country Empirical Investigation» στα πρακτικά του «International Conference; Preparing the Manager of 21st Century», 2000. «Ο Ρόλος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Οικονομική Ανάπτυξη της Β. Ελλάδας» Πρακτικά 1ου Συμποσίου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Σύγχρονη Παιδεία, 1999.
 47. "European Integration and the Periphery of the Periphery: The Case of East - Macedonia and Thrace" Παρουσιάσθηκε στο Atti del Seminario Internazionale 1992 E Periferie D’Europa, Perspettive Regionali del Mercato Unico, Bologna:Patron Editore, 1994, pp.223-235.
 48. "External Imballances and the Position of Greece in the EMS" παρουσιάσθηκε και δημοσιεύθηκε στα Πρακτικά του 1ου Συνεδρίου της Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης, 1991, σελ 261-275. (με τον Ε. Πουρναράκη)

 

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγητής
Γραφείο:
202
Τηλέφωνο:
2310996425
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Μικροοικονομική Ι (υποχρεωτικό Α’ εξαμήνου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ) από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Οικονομική Ιστορία Γ’ Εξ (με Σ. Ρουπακιά)

Ελληνική Οικονομική Ιστορία Η’ Εξ

Αρχές Οικονομίας (επιλογής Η’ εξαμήνου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΠΘ) από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Σε συνδιδασκαλία με το Τμήμα Χημείας

Εφαρμογές της θεωρίας δικτύων στην οικονομία, στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πολυπλοκότητα του ΑΠΘ, στα ακαδημαϊκά έτη 2015-16 και 2016-2017

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό (Μεταπτυχιακό Τουριστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη) (με Χ. Βλάχου)

Eνημέρωση στο e-mail σου