Μέλη ΔΕΠ
Σουζάνα-Μαρία Παλαιολόγου
Καθηγήτρια

Σπουδές

Διδακτορικό (D.Phil) στα Οικονομικά, στο Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου του York, Μ. Βρετανίας.

Μάστερ (MSc) στην Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική, στο Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστήμιο του York, Μ. Βρετανίας.

Βασικό πτυχίο (BSc) από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

 • 2015-2019 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 • 2011-2015 Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • 2008-2011 Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • 2003-2008 Λέκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Διευθύντρια του Τομέα Ανάπτυξης & Προγραμματισμού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.
 • Μέλος της συντακτικής επιτροπής του Defence & Peace Economics από το 2013 μέχρι σήμερα.
 • Σύμβουλος στο «Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, 2001-2003.
 • Μέλος της επιτροπής Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής (EFC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αντιπρόσωπος της Ελλάδας), 2001-2003.
 • Μέλος της Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (EPC) του ΟΟΣΑ (αντιπρόσωπος της Ελλάδας), 2001-2003.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Δημοσιονομική Πολιτική
 • Οικονομικά της Άμυνας
 • Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

 1. “A regression-based improvement to the multiple criteria ABC inventory classification analysis”, με τον Γ. Καραγιάννη. Annals of Operations Research, forthcoming.
 2. “The elasticity of intertemporal substitution: A tool to constrain profligate government spending”. Theoretical Ecocnomics Letters, 10 (3), pp. 607-619.
 3. Defence spending and unemployment in the USA: Dissagregated analysis by gender and age groups, με τους Χ. Κόλλια και Π. Τζερεμέ, Peacse Economics, Peace Science and Public Policy, 26(2), pp. 1-13.
 4. “In search for thresholds in the household income inequality – growth relationship”. Economics of Transition and Institutional Change, 27(4), pp. 989-1008.
 5. “Military spending, economic growth and investment: a disaggregated analysis by income group”, με τον Χ. Κόλλια, Empirical Economics, 56, pp. 935-958.
 6. “Income and democracy: dynamic misspecification due to the presence of serial correlation”, Applied Economic Letters, 25(10), pp. 698-701.
 7. “The demand for military spending in Latin American countries”, με τους Χ. Κόλλια, Π. Τζερεμέ και Ν. Τζερεμέ, Latin America Economic Review, vol. 27 (11), pp. 1-17.
 8. “The globalization and peace nexus: Findings using two composite indices”, με τον Χ. Κόλλια, Social Indicators Research, 131(3), pp. 871-885.
 9. “Defence expenditure and economic growth in Latin American countries: evidence from linear and nonlinear causality tests”, με τους Χ. Κόλλια, Π. Τζερεμέ και Ν. Τζερεμέ, Latin America Economic Review, vol. 26 (2), pp. 1-25.
 10. The long-run tendency of government expenditure: a semi-parametric modelling approach”, Empirical Economics, vol. 50(3), pp.753-776.
 11. “Investment, growth and defence expenditure in the EU15: Revisiting the nexus using SIPRI’s new consistent dataset”, με τον Χ. Κόλλια, Economics of Peace and Security Journal, vol. 11(2), pp. 28-37.
 12. “Military expenditure in Greece: Security challenges and economic constraints”, με τον Χ. Κόλλια και Α. Στεργίου, Economics of Peace and Security Journal, vol. 11(1), pp. 28-34.
 13. “Globalization and democracy: A disaggregated analysis by income group”, με τον Χ. Κόλλια, Global Economy Journal, vol.16 (2), pp. 213-228.
 14. Income and democracy: the modernization hypothesis re-visited via alternative non-linear models”, Empirical Economics, vol. 48, pp. 909-921.
 15. “Modeling the demand for national security expenditure: A note”, Defence and Peace Economics, vol. 26(4), pp. 457-464.
 16. “Defence and Non-Defence Spending in the US: Stimuli to Economic Growth? Comparative Findings from a Semiparametric Approach”. Με τον Χ. Κόλλια. Bulleting of Economic Research, Vol. 67(4), pp. 359-370.
 17. “Asymmetries in the Revenue-Expenditure Nexus: A Tale of Three Countries”, Economic Modelling, vol. 30, pp. 52-60.
 18. “Guns, Highways and Economic Growth in the United States”. Με τον Χ. Κόλλια. Economic Modelling, vol.30, pp. 449-455.
 19. “A Dynamic Panel Data Model for Analyzing the Relationship between Military Expenditure and Government Debt in the EU”, Defence and Peace Economics, vol.24 (5), pp.419-428.
 20. “Crime and Effectiveness of public order spending in Greece: Policy implications of some persistent findings”. Με τους Χ. Κόλλια, και Ν. Μυλωνίδη, Journal of Policy Modeling, vol. 35, pp. 121-133.
 21. “Labour Market Conditions and Crime in Greece”. Με τον Χ. Κόλλια, International Journal of Social Economics, vol.39(12), pp.983-1000
 22. “Twin Deficits Hypothesis: Revisiting an EMU Country”. Με την Σ. Καλού, Journal of Policy Modeling, Vol. 34, 230-241.
 23. “The Nexus Between Exchange Rates and Stock Markets: Evidence From The Euro-Dollar Rate and Composite European Stock Indices Using Rolling Analysis”.  Με τους Χ. Κόλλια, και Ν. Μυλωνίδη. Journal of Economics and Finance, Vol.36, 136-147.
 24. “Budgetary Trade-Offs between Defence, Education and Social Spending in Greece”. Με τον Χ. Κόλλια, Applied Economics Letters, Vol.18, pp.1071-1075.
 25. “Τhe Real Uncovered Interest Parity: The Case of Canada and the USA”. Με τον Ν. Μυλωνίδη, Journal of Policy Modeling, Vol.33(2), pp. 255-267.
 26. “Modeling the Demand for Internal Security Expenditure in Greece”. Με τον Χ. Κόλλια. International Journal of Economic Issues, Vol. 4(2), pp.257-266.
 27. “Growth, Investment and Military Expenditure in the European Union-15”. Με τον Χ. Κόλλια. Journal of Economic Studies, Vol. 37(2), pp.228-240.
 28. “Terrorism and the Effectiveness of Security Spending in Greece: Policy Implications of Some Empirical Findings”. Με τους Χ. Κόλλια, Π. Μέσση και Ν. Μυλωνίδη. Journal of Policy Modeling, Vol.31, pp.788-802.
 29. The Feldstein-Horioka Puzzle Data Across EU members: Evidence from the ARDL bounds Approach and Panel Data. Με τους Χ. Κόλλια και Ν. Μυλωνίδη. International Review of Economics and Finance, Vol.17, pp.380-387.
 30. “Political Business Cycle and Monetary Determinants of Government Spending and Tax Revenue in UK”. Empirical Economics Letters, Vol. 6(5), pp.389-394.
 31. “A Panel Data Analysis of the Nexus Between Defence Spending and Growth in the European Union: A Reply”. Με τους Χ. Κόλλια και Ν. Μυλωνίδη. Defence and Peace Economics, Vol.18(6), pp.581-583.
 32. “A Panel Data Analysis of the Nexus Between Defence Spending and Growth in the European Union”. Με τους Χ. Κόλλια και Ν. Μυλωνίδη. Defence and Peace Economics, Vol. 18(1), pp.75-85.
 33. ‘Political Monetary Cycles: Evidence from the UK”. Journal of World Economic Review, Vol. 2(2), pp.173-190.
 34. “Fiscal Policy in the European Union Tax and Spend, Spend and Tax, Fiscal Synchronisation or institutional Separation?” Με τον Χ. Κόλλια. Journal of Economic Studies, Vol. 33(2), pp.108-120.
 35. “Political Manoeuvrings as Sources of Measurement Errors in Forecasts”. Journal of Forecasting, Vol. 24, pp.311-324.
 36. “A Note on the Impact of EU Accession on Capital Mobility in the Case of Greece”. Με τους Χ. Κόλλια και Ν. Μυλωνίδη. Economia, Vol. 8(2), pp.185-193.
 37. “Defence Expenditure and Economic Growth in the European Union: A Causal Analysis”. Με τους Χ. Κόλλια και Γ. Μανωλά. Journal of Policy Modeling Vol. 26, pp.553-569.
 38. “Military Expenditure and Government Debt in Greece: Some Preliminary Findings” Με τους Χ. Κόλλια και Γ. Μανωλά. Defence and Peace Economics, Vol. 15(2), pp.189-197.
 39. Defence Spending and Growth in the European Union: Comparative Results from Different Causality Tests”. Με τους Χ. Κόλλια και Γ. Μανωλά. European Review of Economics and Finance, Vol. 2(3), pp. 19-32.
 40. “Domestic Political and External Security Determinants of the Demand for Greek Military Expenditure”. Με τον Χ. Κόλλια. Defence and Peace Economics, Vol. 14(6), pp. 437-445.
 41. “Is There A Greek-Turkish Arms Race? Some Further Empirical Results from Causality Tests” Με τον Χ. Κόλλια. Defence and Peace Economics, Vol. 13(4), pp. 321-328.
 42. “Local Authorities and Increased Central Government Intervention”. Με τον Ρ. Γκέκα. Local Governance, Vol. 27(2), pp. 89-102.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 1. “Exploring the Covariance Term in the Olley-Pakes Productivity Decomposition”. Με τον Καραγιάννη, Γ., στο Greene, W.H. et al. (eds), Productivity and Inequality, Sringer Proceedings in Businees and Economics.
 2. “Macroeconomic Effects of Conflict: Three Case Studies. Με τον Κόλλια, Χ., στο Braddon, D. and Hartley, K., (eds.) Handbook on the Economics of Conflict, Edward Elgar Publishers, UK.
 3. “Military Tension and Defence Spending Dynamics between Greece and Turkey”. Με τον Χ. Κόλλια, στο Elsner, W., (ed) Arms, War and Terrorism in the Global Economy Today: Economic Analysis and Civilian Alternatives, LIT VERLAG Hamburg, Germany.
 4. “The Development of the Greek Economy. A Political Economy Perspective” Με τον Θ. Πάκο, στο Kollias, Ch. and G. Gunluk-Senesen (eds) Greece and Turkey in the 21st Century: Conflict or Co-operation? The Political Economy Perspective, Nova Scientific Publishers Ltd, New York.
 5. “The Role of the Local Government for Stability and Development in Greece”. Με τον Ρ. Γκέκα, στο Restructuring, Stability and Development in South-Εastern Europe, Univeristy of Thessaly, Volos.
 6. «Υποδείγματα Ζήτησης Αμυντικών Δαπανών» με τον Ν. Μυλωνίδη, στο Κεβόρκ, Η., και Χ. Κόλλιας (επιμ.) Κείμενα στην Οικονομική της Άμυνας και της Ασφάλειας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος.
 7. «Πληθωρισμός, Δημόσια Ελλείμματα και Δημόσιο Χρέος» στο Κόλλιας Χ., Ναξάκης Χ. και Μ. Χλέτσος (επιμ.) Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Ελληνικής Οικονομίας, εκδόσεις Πατάκη.
 8. «Η Ελληνική Οικονομία: Συγκριτική Θέση και Εξέλιξη Βασικών Μεγεθών». Με τους Κόλλια Χ. και Γ. Μανωλά, στο Κόλλιας Χ., Ναξάκης Χ. και Μ. Χλέτσος (επιμ.) Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Ελληνικής Οικονομίας, εκδόσεις Πατάκη.
 9. «Οικονομετρική εκτίμηση της σχέσης παραοικονομίας και οικονομικών-πολιτικών κύκλων στην Ελλάδα» στο Βαβούρας Ι και Γ. Μανωλάς (επιμ.) Η παραοικονομία στην Ελλάδα και στον κόσμο: προσέγγιση βασικών πτυχών του προβλήματος, εκδόσεις Παπαζήση.

Συνέδρια

 1. “Economic and Strategic Drivers of Russian Military Expenditure” από κοινού με τους Χ. Κόλλια., Ν. Τζερεμέ και Π. Τζερεμέ. 22nd Annual Conference on Economics and Security, June 28-29, METU, Cyprus.
 2. “The demand for military spending in Latin American Countries” από κοινού με τους Χ. Κόλλια., Ν. Τζερεμέ και Π. Τζερεμέ. 21st Annual Conference on Economics and Security, 22-23 June, Royal Military Academy, Brussels, Belgium.
 3. “Military Spending, Economic Growth and Investment: Income Group Based Findings”. Με τον Χ. Κόλλια. 32nd International Public Finance Conference, 10-14 May, Antalya, Turkey.
 4. “Exploring the Covariance Term in the Olley-Pales Productivity Decomposition”. Με τον Γ. Καραγιάννη. NAPW Workshop IX, 15-17 June, Quebec, Canada.
 5. “Investment, growth and defence expenditure in the EU15: Revisiting the nexus using SIPRI’s new consistent dataset”. Mε τον Χ. Κόλλια. Expert Workshop, Stockholm International Peace Research Institute, 28-30 January, Stockholm, Sweden.
 6. “Peace promoting globalisation?” Με τον Χ. Κόλλια. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής: Οικονομία και Δημοκρατία, 23 - 24 Νοεμβρίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Ελλάδα.
 7. “Peace promoting globalisation?” Με τον Χ. Κόλλια. 10th Defence and Security Economics Workshop, Carleton University, Otawa, November 6, Canada.
 8. “Peace promoting globalisation?” Με τον Χ. Κόλλια. 3rd International Conference on Global Economics and Governance, Taipei, Ming Chuan University 3-5 September, Taiwan.
 9. “Peace promoting globalisation?” Με τον Χ. Κόλλια. 19th Annual International Conference on Economics and Security, Grenoble, University Pierre-Mendès, June 25-27, France.
 10. “Towards a Composite Public Sector Performance Indicator”. Με τον Γ. Καραγιάννη. Asia-Pacific Productivity Conference, Brisbane, Australia, July 8-11, Brisbane, Australia.
 11. “Military Spending and Unemployment in the US: Revisiting the Nexus Using Disaggregated Data”. Με τον Χ. Κόλλια. 18th Conference on Economics and Security, University of Perugia, Perugia, June 19-21, Italy.
 12. “Directional Distance Functions and Construction of Composite Fiscal Performance Indicators”, 11th International Conference in Data Envelopment Analysis, June 27-30, Samsun, Turkey.
 13. “Military Expenditure and the Cost of Borrowing: Some Preliminary Findings”. Με τους Χ. Κόλλια και Σ. Παπαδάμ. 16th Conference on Economics and Security, American Univeristy of Cairo, June 21-22, Cairo, Egypt.
 14. “Directional Distance Functions and Construction of Composite Fiscal Performance Indicators” Με τον Γ. Καραγιάννη. Asia Pacific Productivity Conference, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, July 25-27, Bangkok, Thailand.
 15. “Exploring the Relationship Between Defence/ Non Defence Expenditures and GDP Growth in the Case of the US: A Semi-parametric Approach. Με τον Χ. Κόλλια. 15th Conference on Economics and Security, Bristol University and University of West England, June 16-18, Bristol, UK.
 16. “Guns and Highways and Economic Growth in the US” Με τον Χ. Κόλλια. 14th Conference on Economics and Security, IZMIR University of Economics, 17-19 June, Izmir, Turkey.
 17. “The Effectiveness of Security Spending in Greece: Policy Implications of Some Preliminary Empirical Findings”. Με τους Χ. Κόλλια, Ν. Μυλωνίδη και Π. Μέσση. Conference on Defence and Security: Policy Implication of Terrorism, Technical University of Lisbon, 16 June, Lisbon, Portugal.
 18. “The Demand for National Security Expenditure in Greece: Some Preliminary Empirical Findings” Με τους Χ. Κόλλια, Ν. και Μυλωνίδη. 11th Conference on Economics and Security, METU University, 12-14 June, Ankara, Turkey.
 19. “A Re-Assessment of the Real Uncovered Interest Parity: Evidence from Canada and the USA”. Με τον Ν. Μυλωνίδη. European Economics and Finance Society Conference on Globalised Labour and Capital Markets, National Resources and Shifts in Economic Power, University of Economics, 22-25 May, Prague, Czech Republic.
 20. “The Budgetary Consequences of Defence Spending on Welfare Spending in Greece”. Με τον Χ. Κόλλια. International Conference in Economics, Turkish Economic Association, 11-13 September, Ankara, Turkey.
 21. “Investment, Defence Expenditure and Growth in the European Union-15”. Με τον Χ. Κόλλια. “International Conference on Business, Management and Economics”, 15-18 June Çesme, Izmir, Turkey.
 22. “Defence Expenditure and Economic Growth”. Με τον Χ. Κόλλια. 9th Conference on Economics and Security, Bristol University and University of West England”, June 25-27, Bristol, UK.
 23. “Military Tension and Defence Spending Dynamics Between Greece and Turkey. Empirical Results Using a Military Tension Index”. Με τον Χ. Κόλλια. 4th Lisbon Conference on Defence Economics, Instituto de Defesa Nacional, July, 1-2, Lisbon, Portugal.
 24. “A Panel Data Analysis of the Nexus between Defence Spending and Growth in the European Union”. Με τους Χ. Κόλλια και Ν. Μυλωνίδη. 8th Conference on Economics and Security, Bristol University and University of West England”, June 24-26, Bristol, UK.
 25. “Military Expenditure and Growth in the European Union: A Causal Analysis” Με τους Χ. Κόλλια και Γ. Μανωλά. 7th Conference on Economics and Security, Bristol University Conference on Defence Economics and Strategic Studies”, June 26-28, Bristol, UK.
 26. “Military Expenditure and Fiscal Imbalances in Greece”. Με τους Χ. Κόλλια και Γ. Μανωλά. Istanbul TESEV Conference on Defence and the Economy, November 16, Istanbul, Turkey.
 27. “Domestic Political External Security Determinants of the Demand for Greek Military Expenditure”. Με τον Χ. Κόλλια.“3rd Lisbon Conference on Defence Economics”, June 26-28, Technical University Lisbon, Portugal.
 28. “The Role of the Local Government for Stability and Development in Greece”. Με τον Ρ. Γκέκα. Restructuring, Stability and Development in South-eastern Europe, University of Τhessalia, June 1-3, Volos, Greece.
 29. “Governance of Cities as a Privileged Area for Central Government Intervention in the New Europe”. Με τον Ρ. Γκέκα 3rd European Urban and Regional Studies Conference, September 14-17, Voss, Norway.
[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγήτρια
Γραφείο:
113
Τηλέφωνο:
2310991177
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Προπτυχιακό:

Δημόσια Οικονομική Ι

Δημόσια Οικονομική ΙΙ

Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής


Μεταπτυχιακό:


Δημόσια Οικονομική

Eνημέρωση στο e-mail σου