Μέλη ΔΕΠ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ
Καμπούρη Κατερίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια

Σπουδές

Η κα. Καμπούρη είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), κάτοχος MBA από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, κάτοχος Master of Science (MSc) στην Διοίκηση και Πληροφορική και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Διεθνείς Επιχειρήσεις από το ΑΠΘ (μέρος του διδακτορικού στη σχολή Jyväskylä University School of Business and Economics του πανεπιστημίου της Jyväskylä στη Φινλανδία).

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

Η κα. Καμπούρη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Διεθνές Μάνατζμεντ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, σε προπτυχιακό στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Επιπλέον, η κα. Καμπούρη έχει εργαστεί ως ακαδημαϊκή συνεργάτης στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ESCP European Business School της Αγγλίας. Πριν την παρούσα θέση της ήταν μεταδιδάκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (γνωστικό αντικείμενο: “Διεθνών Επιχειρηματικές Δραστηριοτήτες”) και έχει εργαστεί ως σύμβουλος διεθνών επιχειρηματικών πρακτικών σε εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Η κύρια ερευνητική δραστηριότητα της κας Καμπούρη επικεντρώνεται στο γνωστικό πεδίο των Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (International Business) δίνοντας έμφαση στη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη διοίκηση των οικογενειακών επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών και στο ρόλο των συναισθημάτων στις στρατηγικές αποφάσεις των επιχειρήσεων.

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Η κα. Καμπούρη έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνούς κύρους επιστημονικά/ακαδημαϊκά περιοδικά, σε κεφάλαια βιββλίων και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (μετά από διαδικασία κρίσης). Ακολουθούν, ενδεικτικά, οι παρακάτω δημοσιεύσεις.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (ενδεικτικά)

 • Kampouri, K. & Hajidimitriou, Y. (2023). Covid and Challenges in the Context of Family Firms Internationalisation: A Review and Emerging Research Pathways. Critical Perspectives on International Business, Vol. 19 No. 5, pp. 569-593. https://doi.org/10.1108/cpoib-11-2021-0091
 • Kampouri, K. & Hajidimitriou, Y. (2023). International Partnership Failures in the Context of Family Small and Medium Enterprises Internationalisation. European Journal of Family Business, Vol. 13 No. 1, pp. 56–70. https://doi.org/10.24310/ejfbejfb.vi.15154
 • Kastanakis, M., Magrizos, S. & Kampouri, K. (2022). Pain (and pleasure) in marketing and consumption: An integrative literature review and directions for future research. Journal of Business Research, Vol. 140, pp. 189-201. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.11.071
 • Kampouri, K., Plakoyiannaki, E. & Leppäaho, T. (2017). Family Business Internationalisation and Networks: Emerging Pathways. Journal of Business and Industrial Marketing, Vol. 32 No. 3, pp. 357–370. https://doi.org/10.1108/JBIM-04-2015-0066
 • Plakoyiannaki, E., Kampouri, A., Stavraki, G. & Kotzaivazoglou, I. (2014). Family Business Internationalisation through a Digital Entry Mode. Marketing Intelligence and Planning, Vol. 32 No. 2, pp. 190–207. https://doi.org/10.1108/MIP-01-2013-0016

Κεφάλαια σε βιβλία

 • Kampouri, K., Hajidimitriou, Y. & Mouratidou, E. (2022). “Innovation tendencies in internationalised family firms during periods of crisis: a conceptual framework” in Thrassou, A., Vrontis, D., Weber, Y., Shams, R., Tsoukatos, E., Efthymiou, L. (Eds) Business Under Crisis: Avenues for Innovation, Entrepreneurship and Sustainability. Book series: Palgrave Studies in Cross-Disciplinary Business Research, In Association with EuroMed Academy of Business, Palgrave Macmillan (Springer), Cham, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76583-5_11
 • Kampouri, K. & Plakoyiannaki, E. (2021). “Entry Nodes in Foreign Market Entry and Post-Entry Operations of Family-Managed Firms” in T., Leppäaho & S. Jack (Ed.). The Palgrave Handbook of Family Firm Internationalization (pp. 237-264). Palgrave Macmillan (Springer), Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66737-5_8
 • Leppäaho, T., Plakoyiannaki, E., Kampouri, K. & Eriikka Paavilainen-Mäntymäki (2020). “The case study in family business: current perspectives and suggestions for the future” in A. De Massis and N. Kammerlander (Ed.). Handbook of Qualitative Research Methods for Family Business (pp. 161 – 190). Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing, Inc. https://doi.org/10.4337/9781788116459.00015

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων (ενδεικτικά)

 • Kampouri, K. and Hajidimitriou Y. “Emotional Mechanisms in International Partnership Development: Evidence from Greek Family Firms”. In the Abstract Proceedings of the 49th European International Business Academy Conference (EIBA), (15-17 December 2023, Lisbon, Portugal).
 • Kampouri, K., Hajidimitriou Y. and Simoglou. E. “Family SMEs internationalization through exports: A systematic literature review”. In the Proceedings of the 11th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), (12-14 July 2023, Corfu, Greece).
 • Kampouri, K., Plakoyiannaki, E. and Hajidimitriou, Y., “Failures in international business relationship development processes in the context of family SMEs internationalization”. In the Abstract Proceedings of the 46th European International Business Academy Conference (EIBA), (December 2020 virtual).
 • Kampouri, K., Plakoyiannaki, E. and Hajidimitriou, Y., “Failures in International Partnerships: the role of SEW in family firms”. In the Proceedings of the 13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB) (September 2020, virtual).
 • Kampouri, K. and Plakoyiannaki, E., “Behavioural factors in international business relationship establishment of family businesses”. In the Proceedings of the 7th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) (July 2019, Crete, Greece).
 • Kampouri K. and Plakoyiannaki, E., “International Networking and Post-Entry Decisions of Family Managed vs. Family Owned Firms”. In the Proceedings of the European International Business Academy Conference (EIBA) (December 2017, Milan, Italy).
 • Kampouri, K. and Plakoyiannaki, E., “Heterogeneity on Family Businesses’ Decision Modes on Foreign Partner Choices”. In the Proceedings of the 5th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) (June 2017, Thessaloniki, Greece).
 • Kampouri, K., Plakoyiannaki, E. and Saridakis, C., “The role of Emotions of Small & Medium Family Businesses (SMFBs) in International Strategic Networking Decisions”. In the Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) (June 2016, Heraklion, Greece).
 • Kampouri, K., Plakoyiannaki, E. and Leppäaho, T., “A Critical Realist Approach for the study of Family Business International Partner Selection”. In the Proceedings of the European International Business Academy Conference (EIBA) (December 2015, Rio de Janeiro, Brazil).
 • Kampouri, K. and Plakoyiannaki, E., “Family Business Internationalisation through Entry Nodes: A Multiple Case Approach”. In the Proceedings of the 40th European Academy of International Business Conference (EIBA) (December 2014, Uppsala, Sweden).
 • Kampouri, K. and Plakoyiannaki, E., “Family Business Internationalisation Research: A Literature Review and the Emerging Entry Node Pattern”. In the Proceedings of the 2nd International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI) (June 2014, Athens, Greece).

 

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο:
-
Τηλέφωνο:
-
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Διδασκόμενα Μαθήματα:

Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Ζ΄ εξάμηνο)

Διοίκηση ΜΜΕ – Επιχειρηματικότητα (ΣΤ΄ εξάμηνο)

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Ε΄ εξάμηνο)

Eνημέρωση στο e-mail σου