Μέλη ΔΕΠ
Μαρία Τσιπουρίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια

Σπουδές

Διδακτορικό, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
MSc Business Administration (specialisation in Finance), Groningen University, Ολλανδία
MSc International Accounting & Financial Studies, Strathclyde University, Ηνωμένο Βασίλειο
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

2018-σήμερα
Επίκουρη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

2012-2018
Λέκτορας, Exeter University (Ηνωμένο Βασίλειο), Τμήμα Λογιστικής

Στο παρελθόν εργάστηκε ως οικονομολόγος, καθώς και στην ING Investment Management (Fixed Income and Treasury) στην Ολλανδία. Είναι μέλος της Higher Education Academy (UK).

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Εξωτερικός έλεγχος εισηγμένων επιχειρήσεων, Επιτροπές Ελέγχου, ποιότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Livne, G., Tsipouridou, M., and Wood, A. (2024). “Do Audit Committees and Auditors Coordinate Effort? Evidence from Risk Areas, Materiality and Meetings”. Forthcoming in The Accounting Review. (ABS 4*)
Floropoulos, S., Tsipouridou, M., and Spathis, C. (2024). “Book-tax conformity and earnings management: a research agenda”. Forthcoming in the Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. (ABS 3)
Horton, J., Tsipouridou, M., and Wood, A. (2018). “European market reaction to audit reforms”. European Accounting Review, 27(5), 991-1023. (ABS 3)
Tsipouridou, M. and Spathis, C. (2014). Audit opinion and earnings management: Evidence from Greece. Accounting Forum 38, 38-54. (ABS 3)
Tsipouridou, M. and Spathis, C. (2012). Earnings management and the role of auditors in an unusual IFRS context: The case of Greece. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 21, 62-78. (ABS 3)
Floropoulos, J, Spathis, C., Halvatzis, D. and Tsipouridou, M. (2010). Measuring the success of the Greek Taxation Information System. International Journal of Information Management 30, 47-56. (ABS 2)

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

Tsipouridou, M., Boskou, G., and Spathis, C. (2023). Exploring the determinants of Key Audit Matters in audit reports. 17th ICESALM 2023 International Conference on Enterprise Systems, Accounting, Logistics and Management- Proceedings (in press).
Petropoulos, G, Tsipouridou, M., Boskou, G., and Spathis, C. (2021). Disclosure of important issues in audit reports: first year of implementation. International Conference on Business & Economics - Proceedings, Hellenic Open University (ICBE HOU). Vol.1, No.1, https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/ICBE-HOU/issue/view/202
Floropoulos, S., Tsipouridou, M., and Spathis, C. (2021). Book-tax conformity and earnings management: recent research. International Conference on Business & Economics - Proceedings, Hellenic Open University (ICBE HOU). Vol.1, No.1, https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/ICBE-HOU/issue/view/202
Boskou, G., Tsipouridou M., and Spathis, C. (2020). Corporate Governance and its association with audit opinion: the case of Greece. Advances in Applied Economic Research Proceedings of the 2020 International Conference on Applied Economics, Springer. (ISBN 978-3-030-63969-3).
Spathis, C. and Tsipouridou, M. (2012). “Audit opinion, audit firm and financial information in an IFRS context”. Κεφάλαιο στον τιμητικό τόμο ‘Συμβολές στη Λογιστική Έρευνα I’. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. ISBN 978-960-7943-09-05

ΣΥΝΕΔΡΙΑ (ενδεικτικά):

2023: 45th Annual Conference of the European Accounting Association (Ελσίνκι)
2022: 44th Annual Conference of the European Accounting Association (Μπέργκεν)
2022: 21st Hellenic Finance and Accounting Association Conference (Θεσσαλονίκη).
2021: International Conference on Business & Economics, Hellenic Open University (virtual)
2021: 1st Virtual Annual Congress of the European Accounting Association
2020: 19th Annual Conference of the Hellenic Finance & Accounting Association (διαδικτυακά)
2020: International Conference on Applied Economics (ICOAE) (διαδικτυακά)
2019: 10th European Auditing Research Network (EARNet) Symposium (Πάρμα)
2017: 40th Annual Congress of the European Accounting Association (Βαλένθια)
2016: 15th Annual Conference of the Hellenic Finance & Accounting Association (Θεσσαλονίκη)
2015: 8th European Auditing Research Network (EARNet) Symposium (Λωζάννη)
2013: 36th Annual Congress of the European Accounting Association (Παρίσι)
2011: 34th Annual Congress of the European Accounting Association (Ρώμη)
2010: 3rd International Conference on Accounting and Finance (Σκιάθος)
2010: 1st Annual International Conference on Business & Economics (Θεσσαλονίκη)
2008: 24th Doctoral Colloquium in Accounting, European Accounting Association (Ρότερνταμ)

 

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο:
115
Τηλέφωνο:
2310996553
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Σε προπτυχιακό επίπεδο:

Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

Ελεγκτική


Σε μεταπτυχιακό επίπεδο:


Ελεγκτική

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Λογιστική

Eνημέρωση στο e-mail σου