Μέλη ΔΕΠ
Νικολέττα Θεοφανία Σιαμάγκα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σπουδές

Η κα Σιαμάγκα πήρε πτυχίο από το Brunel University (BSc Hons Management Studies), μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc Marketing) και διδακτορικό από το πανεπιστήμιο του Birmingham.

 

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

2018- σήμερα: Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Α.Π.Θ.

2017-2018: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, Διευθύντρια του MSc International Marketing- King's College London

2014- 2017: Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρκετινγκ- King's College London

2011- 2013: Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, Henley Business School, University of Reading

2010- 2011: Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, Hull Business School, University of Hull 

Η κα Σιαμάγκα είναι Associate Editor του Journal of Consumer Behaviour και Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Special Interest Group on Consumer Psychology & Cross-Cultural Research, Academy of Marketing. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της κας Σιαμάγκα περιλαμβάνουν θέματα μάρκετινγκ που εστιάζουν κυρίως στη διαπολιτισμική συμπεριφορά καταναλωτών/ έρευνα καταναλωτή καθώς επίσης και στις σχέσεις καταναλωτών με μάρκες με έμφαση στις περιπτώσεις σφαλμάτων από την πλευρά των μαρκών.


Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Balabanis, G., & Siamagka, N. T. (forthcoming), A meta-analysis of consumer ethnocentrism across 57 countries, International Journal of Research in MarketingMattison Thompson, F., and Siamagka, N. T. (2022), Counteracting consumer subversion: Organizational privacy ethical care as driver of online information sharing, Psychology & Marketing39(3): 579-597.
Christodoulides, G., Gerrath, M. H., and Siamagka, N. T. (2021), Don't be rude! The effect of content moderation on consumer‐brand forgiveness, Psychology & Marketing38(10): 1686-1699.
Michaelidou, N., and Siamagka, N. T. (2021), Introduction to special issue on contemporary personality perspectives in consumer behaviour, Journal of Consumer Behaviour
Stathopoulou, A., Siamagka, N. T., and Christodoulides, G. (2019), A multi-stakeholder view of social media as a supporting tool in higher education: An educator-student perspective, European Management Journal, 37 (4): 421-431
Christodoulides, G., Michaelidou, N. and Siamagka, N.T., (2018), Social Media, Content Marketing and Engagement Strategies in B2B: Guest Editorial, Industrial Marketing Management
Balabanis, G. and Siamagka, N.T. (2017), Inconsistencies in the Behavioural Effects of Consumer Ethnocentrism: The Role of Brand, Product Category and Country of Origin, International Marketing Review, 34 (2)
Siamagka, N.T., Christodoulides, G. and Michaelidou, N. (2015), Determinants of Social Media Adoption by B2B Organisations, Industrial Marketing Management, 51: 89-99
Siamagka, N.T. and Balabanis, G. (2015), Revisiting Consumer Ethnocentrism: Review, Reconceptualization and Empirical Testing, Journal of International Marketing, 23 (3): 66-86
Siamagka, N.T., Christodoulides, G. and Michaelidou, N. (2015), The Impact of Comparative Affective States on Online Brand Perceptions: A Five- Country Study, International Marketing Review, 32 (3/4): 438-454
Macevski, M., Michealidou, N. and Siamagka, N.T. (2015), Consumers' Intention to Donate to two Children’s Charity Brands: A Comparison of Barnardo’s and BBC Children in Need, Journal of Product and Brand Management, 24 (2): 134-146
Michaelidou, N., Siamagka, N.T., Moraes, C. and Macevski, M. (2013), Do Marketers Use Visual Representations of Destinations that Tourists Value? Comparing Visitors’ Image of a Destination with Marketer-Controlled Images Online, Journal of Travel Research, 52 (6): 789-804
Takhar, A., Derera, E., Evans F., Siamagka, N.T. and Chitakunye, P. (2013), The Role of Social Context on Attitudes Towards Product Placement in Children’s Films, Advances in Consumer Research, 41
Christodoulides, G., Michaelidou, N. and Siamagka, N.T. (2012), A Typology of Internet Users based on Comparative Affective States: Evidence from Eight Countries, European Journal of Marketing, 47 (1/2): 153-173
Michaelidou, N., Siamagka, N.T. and Christodoulides, G. (2011), Usage, Barriers and Measurement of Social Media Marketing: An Exploratory Investigation of Small and Medium B2B Brands, Industrial Marketing Management, 40 (7): 1153-1159 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Boukis, A., Christodoulides, G., and Siamagka, N.T. (2019), How can Blockchain Technology affect Consumer-Brand Relationships in Global Markets, AMA Global Marketing SIG, Buenos Aires
Jirsak, S., West, D., Mattison Thompson, F., and Siamagka, N.T. (2018), Intuitive versus Analytical Delight: How Customers Process Delightful Stimuli, Academy of Marketing Science, Porto
Jirsak, S., West, D., Mattison Thompson, F., and Siamagka, N.T. (2018), Delightful Deliberation: The Effect of Intrinsic Processing on Customers’ Delight, European Marketing Academy Conference (EMAC), Glasgow
Siamagka, N.T. and Christodoulides, G. (2016), Understanding Consumer Brand Forgiveness, Global Marketing Conference, Hong Kong
Siamagka, N.T., Punjaisri, P. and Antonacci, M.V. (2015), An Investigation into the Driving Mechanisms of Consumer Engagement, Academy of Marketing Science Conference, Denver
Balabanis, G. and Siamagka, N.T. (2014), The Behavioral Effects of Consumer Ethnocentrism: The role of Brand, Product Category and Country of Origin, Global Marketing Conference, Singapore
Siamagka, N.T. and Christodoulides, G. (2014), Social media in higher education: an investigation into UG marketing education in the UK, World Marketing Congress, Lima
Siamagka, N.T., Christodoulides, G. and Michaelidou, N. (2014), The Impact of Comparative Affective States on Online Brand Perceptions: The Moderating Role of Cultural Dimensions, Academy of Marketing Science Conference, Indianapolis
Balabanis, G., Siamagka, N.T., Emmanouilides, C. (2013), Consumer Ethnocentrism: Too Finicky?, European Marketing Academy Conference (EMAC), Istanbul
Christodoulides, G., Siamagka, N.T. and Michaelidou, N. (2013), A Model for the Adoption of Social Media by B2B Organisations, Academy of Marketing Science Conference, Monterey, California
Michaelidou, N., Siamagka, N.T. and Christodoulides, G. (2011), Usage, Barriers and Measurement of Social Media Marketing: The Case of B2B SMEs, European Marketing Academy Conference (EMAC), Ljubljana
Christodoulides, G., Michaelidou, N. and Siamagka, N.T. (2011), Using Comparative Affective States to Develop a Typology of Internet Users: Evidence from Eight Countries, European Marketing Academy Conference (EMAC), Ljubljana
Michaelidou, N., Siamagka, N.T., Sun P. (2011), Visitors’ Perceived Image in Destination Branding: A Case Study of Taiwan, Thought Leaders in Brand Management, Lugano
Siamagka, N.T. and Balabanis G. (2010), Consumer Ethnocentrism: Socially Imposed?, European Marketing Academy Conference (EMAC), Copenhagen
Christodoulides, G., Michaelidou, N. and Siamagka, N.T. (2010), A Typology of Online Users Based on Emotions, European Marketing Academy Conference (EMAC), Copenhagen
Balabanis, G. and Siamagka, N.T. (2009), Cross Cultural Differences in Consumer Ethnocentrism, Cross Cultural Research Conference, Puerto Vallarta
Siamagka, N.T. (2009), Reconceptualising Consumer Ethnocentrism: Affective, Cognitive and Normative Aspects, European Marketing Academy Conference (EMAC), Nantes

 

[email protected]
Λήψη Βιογραφικού
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραφείο:
115
Τηλέφωνο:
2310996533
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (Δ’ Εξάμηνο)

Έρευνα Μάρκετινγκ (Ε’ Εξάμηνο)

Διεθνές Μάρκετινγκ (Ζ’ Εξάμηνο)

Eνημέρωση στο e-mail σου