Μέλη ΔΕΠ
Γεώργιος Παπαχρήστου
Καθηγητής

Σπουδές

Πτυχίο Τμήμα Οικονομικών Σπουδών ΑΠΘ
Μεταπτυχιακό Universite de Paris I Pantheon-Sorbonne
Διδακτορικό Universite de Paris I Pantheon-Sorbonne

Εμπειρία – Ακαδημαϊκές Θέσεις

Καθηγητής 2016 – τώρα

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Αποτελεσματικότητα Αγοράς, Μικροπιστώσεις, Venture Capital

 

Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Investigating Efficiency in Betting Markets: Evidence from the Greek 6/49 Lotto”, Journal of Banking and Finance, 1998
Is there a trade-off between financial performance and outreach in South Asian Microfinance institutions?”, Journal of Development Areas, 2014
Lottery pricing and price elasticity dispersion in the UK and Canada”, Applied Economics, 2016
Asymmetric price responses to stock addition to and deletion from the Athens Stock Exchange Index”, Managerial Finance, 2018
Market quality and dark trading in the post MiFID II era: What have we learned so far?” Economics Letters, 2019

 

 

[email protected]
Γενικά Στοιχεία
Βαθμίδα:
Καθηγητής
Γραφείο:
202
Τηλέφωνο:
2310996437
E-mail:
Διδασκόμενα Μαθήματα

Τραπεζική Οικονομική

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Eνημέρωση στο e-mail σου